Vælg en side

Referat af BM den 1. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts   Deltagere: (Nicklas Aa (online), Ida R, Rosa L, Cæcilie V, Elias S, Chanie A. og Daniel S (online).)   Velkomst: (Elias S.) Mødedeltagerne blev velkommet. Denne gang var bestyrelsen taget til Slagelse, hvor Elias bor.  ...

Referat af GF den 4. februar 2023

    Referat af gf øst 4. februar 2023 Afholdes i festlokalerne Katrinedalsvej 22 2720 Vanløse Velkomst og præsentation   Valg af dirigent referent og stemmetællere Ulrik Madsen er valgt som dirigent uden modkandidater. Mie er valgt som referent uden...

Referat af BM den 7. december 2022

Referat for bestyrelsesmøde d. 7. december (OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)   Deltagere:  Nicklas Aa, Ida R, Rosa L,...

Referat af BM den 27. oktober 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 27. oktober Deltagere:  Nicklas Aa, Ida R, Rosa E, Mie H, Emilie N, og Mikkel E fra HB.   Velkomst hos Rosa fra kl. 18: Mødet afholdes på Vesterbro, og der kan bestilles mad for 100 kr. pr person før mødets start kl. 19.   Start på...

Referat af BM den 19. september 2022

Referat for bestyrelsesmøde d. 19. september   Deltagere:  Nicklas Aa, Ida R, Mie H, Emilie N (online) og Alexander B. Velkomst hos Alexander   Godkendelse af dagsorden: Godkendt   Valg af ordstyrer: Alexander   Valg af referent: Nicklas  ...