Vælg en side

Referat af BM den 5. marts 2023

Referat DBSU Region Vest 2023   TODO-liste  Simon: Kontakter Ditte ift. hvor mange øst medlemmerne der var med til gf i vest samt snakke om vests udstyr. (Dropbox) Sommerarrangement med Quizza. Outdoor. Mørkerestaurant. Hiba: ville gerne finde ud af af fundraising og...

Referat af BM den 1. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts   Deltagere: (Nicklas Aa (online), Ida R, Rosa L, Cæcilie V, Elias S, Chanie A. og Daniel S (online).)   Velkomst: (Elias S.) Mødedeltagerne blev velkommet. Denne gang var bestyrelsen taget til Slagelse, hvor Elias bor.  ...

Referat af HB den 11. februar 2023

Referat til HB den11. februar 2023   Punkt 1 Tilstede: Enok Kenneth Anders Navid Simon Sophie Thor Cecillie (Fritaget) Nicklas A (Ikke tilstede)   Punkt 2 Check ind: Gennemført   Punkt 3 Referent og To Do liste: Gennemført a: Referent: Thor R b:...

Referat af GF den 13.-15. januar 2023

Generalforsamling i Region Vest d. 13-15. januar   Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Der er 16 stemmeberettigede Ditte blev enstemmigt valgt som dirigent. Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som referent. Forsamlingen besluttede, at der blev valgt...

Referat af GF den 4. februar 2023

    Referat af gf øst 4. februar 2023 Afholdes i festlokalerne Katrinedalsvej 22 2720 Vanløse Velkomst og præsentation   Valg af dirigent referent og stemmetællere Ulrik Madsen er valgt som dirigent uden modkandidater. Mie er valgt som referent uden...