Vælg en side

Referat af udv. HB den 11. November 2017

Tilstede:
Formand, Søren Uhrenholt.
Kassere, Kathrine Leander.
Sekretær, Cathrine Honoré.
Bestyrelsesmedlemmer, Tine Drelsdorf, Sofie Monggaard, Lasse Larson, Victor Sørensen.
Suppleant, Christina Munkesø.
Repræsentanter fra region øst, Atkha Ayaz, Nicklas Panton.
Repræsentanter fra region Vest, Jonas Krogsø, Marlene Jørgensen.
Kontormedarbejder, Ditte.

Fraværende:
Suppleant, Nina Bargum.

Velkomst v/ formand
Formand Søren Uhrenholt bød velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden

Punktet telefontakster blev tilføjet.
Punkt 5c infomøder blev tilføjet.
Punktet frameldingsregler blev tilføjet.
I øvrigt blev dagsordnen godkendt.

2. Valg af ordstyrer og To-do liste

Ditte blev valgt som ordstyrer.
Lasse skriver to do liste.

3. Status på kontoret

Ditte har grundet travlhed haft et lidt presset efterår.
Vi var enige om, at ved kommunikationsmisforståelser er det vigtigt at melde ud med det samme.

4. Blade

a. Børnebladet:

Det går godt med børnebladet.
I december skal Stine lave børnebladet alene.
Redaktørerne på børne og ungdomsbladet kunne godt tænke sig at slå dem sammen, således at der kun skal være et. Dette skal debatteres på næste møde.

b. Ungdomsbladet:

Nicklas skal fra nu af stå for bladet alene. Han skal arbejde på at komme ud og optage noget andet end DBSU-arrangementer.

5. PR-Udvalg

a. Status – har vi et? hvad var målene, og er de opfyldt?

PR-udvalget har officielt eksisteret i halvandet år, og arbejdet er aldrig kommet i gang. Derfor blev vi enige om at lukke udvalget. Det blev også understreget, at alle i bestyrelsen laver PR på hver vores måde.

DBSU benytter: Hjemmeside, Facebook, blade, nyhedsmail:

Hjemmesiden kører fint.
Vi diskuterede om vi skal forhandle med tiger media om en bedre pris. Vi vil finde ud af, om vi kan uploade bladene til dropbox.
Facebook kører fint.

C. infomøder:

Der er kontakt til både Vejle og Sønnerjylland. Vi vender tilbage til Vejle i løbet af november, og Sønnerjylland på den anden side af nytår.
Lasse prøver fortsat at få kontakt til Refsnæs.

D. spørgeskema:

Vi stemte om, hvorvidt vi skal lave spørgeskema, interview eller ingen af delene.
Vi ender med hverken at lave spørgeskema eller interviews, eftersom vi ikke regner med, at nogen af delene vil give os relevant info fra medlemmerne.

6. Årsberetning 2017

a. Hvad skal den indeholde?
Christina fortalte, hvad årsberetningen plejer at indeholde.

b. Hvem skriver hvad?

Vi fordelte punkterne til årsberetningen.

7. Regionerne

a. Øst:

Øst har sendt invitation ud til julefrokost; der mangler hjælpere og styr på maden, og øst bad om HB’s hjælp. Der er påtænkt transportarrangement i januar, samt kurbad og hjælpemiddelarrangement.
HB har brug for at få information om øst’s mødedatoer, hvis vi skal have mulighed for at hjælpe dem.

b. Vest:

Vest har stort fokus på en juleweekend, som afholdes fra d. 15. til d. 17. december. Regionen har 17000 kr. tilbage på kontoen, og disse skal bruges på dette arrangement. For at få det faglige aspekt ind over, skal deltagerne selv lave julemaden. Til næste år skal der afholdes et økonomiarrangement. Regionens generalforsamling skal afholdes d. 27. januar, og den kommer ligesom sidste år til at foregå i DBS’s lokaler i Århus. Der er ligeledes tanke på et motorcykelarrangement, samt et kreativt fastalavnsarrangement.
Regionen fik stor ros og et bifald for det gode arbejde.

8. Diverse råd og udvalg

a. LFBS:

Søren og Christina var med på forældreforeningens kursus sidst i september. Der er i øjeblikket fokus på projektet mit første job, hvor man prøver at afdække, hvor stor unges interesse er for at få et fritids eller studiejob. Dette er vigtigt for, at man senere i livet kan komme ud på arbejdsmarkedet.

b. DBS:

DBS er også en del af samarbejdsaftalen med LFBS og DBSU, og anden kontakt har vi ikke haft med dem på det sidste.

c. NUK:

Cathrine skal finde ud af, hvornår NUK’s næste møde er, og om hende og eller Danni deltager.
Danni har været på en workshop ved navn yellow the world, som handler om at gøre opmærksom på ting, som synshandicappede har svært ved at se ved at gøre dem gule. Der er snak om at gøre forsøget i en anden by i norden, som f.x. Stokholm eller København.

d. DUF:

I år har DUF bevilget os omkring 380000 kr.

e. DHIF:

Vi har ikke meget samarbejde med DHIF udover løbende at reklamere for deres arrangementer.
Vi talte om, at det måske ikke er nødvendigt at sende bestyrelsesrepræsentanter til deres arrangementer.

f. Bestyrelsen på Ibos:

Lasse og Cathrine overtager Ninas plads i bestyrelsen på Ibos.

g. Brugerrådet på Ibos:

Der har ikke været nogen møder siden sidst.

H. det synsfaglige råd:

Refsnæs har haft gang i et projekt med erasmus +. De har ikke mange kurser mere, og disse hedder nu gruppeforløb.

I. det landsdækkende råd:

Det seneste møde blev aflyst og rykket til januar.

J. SUMH (MO):

Søren er kontaktperson for SUMH.

9. Afholdte arrangementer

a. Berlin – diskussion om betaling af hjælpere:

Der var i alt 22 personer afsted. Arrangementet gik godt på trods af problemer med transporten. Der var 6 hjælpere med – arrangørerne kunne godt have brugt en ekstra.

Før i tiden har det været sådan, at hjælpere ikke fik honorar på udlandsturer, idet man mente, at turen alene var nok. Der var en diskussion om, hvorvidt man skulle lave dette om. Der var en afstemning om dette med 10 for og en blank – altså blev det vedtaget, at hjælpere fra nu af skal betales på udlandsturer, da det er mindst lige så stort et arbejde at være hjælper på disse.
Herefter talte vi om, hvorvidt arrangører på turer med deltagerbetaling på over 1000 kr. skal betale halvdelen selv. Der var en afstemning med 6 for, 3 imod og 2 blanke – altså blev dette også vedtaget.

b. Mini-efterårsferien:

Arrangementet havde været succesfuldt.
Temaet var Harry Potter, og det havde ikke været helt gennemført. På trods af dette var børnene meget tilfredse.

10. Kommende arrangementer

a. Landsmøde 2018

Invitationen til de nordiske lande er klar til udsendelse.
Man er i gang med at finde dirigent og referenter.
Der skal være deltagerbetaling på 200 kr. for alle, der ikke er i bestyrelserne. Samarbejdspartnerne skal præsenterer sig selv på samme måde som sidste år, hvor folk går rundt til dem, de har lyst til at høre.
Yderligere har arrangørerne besluttet, at der hverken bliver bar eller band i år.

12. Målplan?

Vi gennemgik arrangementspunktet for målplanen for at vide, hvad vi skulle fokusere på ved godkendelse af de indkommende arrangementsforslag.
Målet om gentagene arrangementer er opfyldt, da vi har valgt sund krop som fast gentagene arrangement.
Vi har opfyldt målet om at opfordrer regioner til flere endagsarrangementer og vi i HB har suppleret regionerne.
Vi har opfyldt målet om at reklamere for tilbud fra samarbejdspartnere.
Vi opfylder målet om arrangementer til forskellige målgrupper.
Vi har fået større fokus på at afholde faglige arrangementer.
Vi arbejder på at lave arrangementer med vores samarbejdspartnere.
Vi arbejder på opfyldelse af målet om at oplyse om fritidsinteresser.
Vi er blevet bedre til at variere placering af arrangementer, men der skal stadig være fokus på det.
Vi er opmærksomme på at fastholde succesfulde arrangementer, samtidig med at vi laver nye.

13. Aktiv familieferie

LFBS vil gerne have DBSU til at hjælpe med deres aktive familieweekend. De vil gerne have DBSU til at levere nogle rollemodeller, sådan at de blinde børn og deres forældre kan se, hvor mange muligheder der er som synshandicappede.
Tine og Nicklas er tovholdere på projektet.

14. Arrangement med interessegruppen:

Der skal i samarbejde med interessegruppen være en uddannelsesmesse, hvor folk fra interessegruppen kan komme og fortælle om dem selv og deres job.

15. Økonomi

a. Budget forbrug:

Nogen steder som f.x. under punktet konsulentrejser er blevet overskredet med samlet set 5000 kr. Vi hæver til næste år posten for indland til 10000 kr.

b. Budget for 2018, herunder arrangementsforslag, blade, mv:

FU vil spørge DBS rigtig pænt om nogle flere penge, eller eventuelt om de kan give os en liste over, hvilke fonde vi må søge, og hvilke vi ikke må søge.
Vi sløjfede posten for tilskud til laukelejrer. Vi gennemgik budgettet og rettede det til.
Vi diskuterede hvorvidt regionernes grundbeløb skulle sænkes fra 10000 kr. til 7000 kr. Der var 2 for, 8 imod og 1 blank, altså blev det ikke vedtaget.

Vi godkendte miniefterårsferien med 33350 kr.
Vi godkendte sund krop til 37900 kr.
Vi godkendte fællesarrangement med DBSU og interessegruppen til 28950 kr.
Aktiv familieferie blev godkendt med 10000 kr.
Goalballarrangementet blev ikke godkendt.
Gamerarrangementet blev godkendt til 13000 kr.
Aktive mig blev godkendt til 11710 kr.
Selvudviklingskurset blev godkendt til 22150 kr.
Selvværdsweekenden blev godkendt med 30825 kr.
Lalandia blev godkendt med 31722 kr.
Sangweekenden blev godkendt med 30000 kr.

16. Fastsættelse af næste møde – januar 2018

Vi stemte om, hvorvidt januarmødet skulle være telefonmøde i stedet, dette blev vedtaget. Næste møde er d. 21. januar.

17. telefontakster

Vi afskaffer telefontakster på 1 kroner pr. minut. De faste telefontakster på 1000 kr. til formanden, 500 kr. til kassere og 3. FU medlem, 300 kr. til medlemmer + sekretær, og 150 kr. til suppleanter bliver bevaret.

18. Frameldingsregler

Vi bevarer de oprindelige til og frameldingsregler.

19. Evt

Sekretæren bad om mere respons på referater.

Færdigheder

Indsendt den

11. november 2017