Vælg en side

Referat af HB den 4. Maj 2018

Tilstede:
Formand, Kim Sørensen.
Kassere, Gustav Kallan.
Sekretær, Cathrine Honoré.
Bestyrelsesmedlemmer, Lasse Larson, Tine Drelsdorf, Edis Adilovic, og Caspar Gregersen.
Suppleanter, Anna Kristiansen og Mikkel Pedersen.
Desuden deltog Mie fra børnebladet, Nicklas fra ungdomsbladet og DitteEmilie fra kontoret.
Fraværende:
Suppleant, Victor Sørensen.

OBS: Mikkel var først tilstede fra lørdag.
Tine og Cathrine var fraværende fra pkt. 6 og frem grundet mødets sene tidspunkt.

Velkomst:

Kim bød os alle velkommen.

Valg af ordstyrer og to do liste:
Lasse blev foreløbigt valgt som ordstyrer.
Edis Skriver to do liste.

Valg af 3. FU-medlem:

Caspar blev valgt som 3. FU-medlem efter, at Kim kort havde beskrevet, hvad FU’s opgaver består af.

Økonomi:
Vi er glade for, at vi i år har afholdt nogle arrangementer, der er blevet billigere end planlagt; herunder landsmødet og selvværdsweekenden.
Vi skulle i slutningen af året gerne ende op med et underskud på 110000 kr.
Gustav vil gerne have, at vores økonomi går fra 700000 kr. til 1000000 kr.
Fu vil gerne gennemgå vores nuværende aftaler; herunder forsikringer osv for at se, om de stadig giver mening for os, eller om vi kan frigøre nogen midler ved at få noget, der er billigere.
Endvidere er der en masse gamle posteringer, som der skal ryddes ud i.

Blindes motionsfond har bevilget 10000 kr. til afholdelse af sund krop arrangementet.

Ordet er frit:
Der blev orienteret om, hvad hb arbejdede med sidste år:
Lasse orienterede kort om møder i socialstyrelsen og de højt specialiserede tilbud.
Kim nævnte en rapport fra socialstyrelsen som siger, at 1900 unge under 18 år er skrevet op i synsregistret og det betyder, at der er en meget stor gruppe potentielle DBSU medlemmer, som vi skal ud at have fat i.

Vi diskuterede herefter målplanerne.
Vi er lidt i tvivl om intentionerne med henholdsvis 2018 og 2020 planen.
Punkterne på planen for 2019 blev gennemgået:
Der skal arbejdes videre med infomøder.
Søren og Christina skal spørges, hvor langt de er med Aalborg.
Lasse har kontakt til Refsnæs.
Edis kontakter Vejle og Slagelse.
Kim overtager kontakten med Sønderborg fra Kathrine Leander.

Herefter talte vi om produktionen af t-shirts – skal det kun være arrangører, eller skal hjælperne også have dem?
FU vil gå videre med at finde leverandører og priser.
Herefter talte vi om projektet ”Mit første job”. Projektet har været i gang i lang tid, men endnu ingen er kommet i job, og det eneste sted, der foreløbigt tilbyder synshandicappede job er blindes arbejde.

Vi vil gerne igen i år deltage i folkemødet på Bornholm, men der blev ikke fundet nogen repræsentanter.
Der er ligeledes usikkerhed omkring, hvorvidt debatterne i år giver mening for os at deltage i.

Efter gennemgangen af målplanen havde vi en præsentationsrunde, . Her fortalte vi om os selv og vores ønsker for foreningsarbejdet.

Herefter var der en debat om kommunikation og spilleregeler.
Man var enige om, at mailsystemet med de tre hovedkategorier; til info, til debat og haster fungere fint.
Det blev diskuteret, om det er bedst med meget lange, informationstunge mails, eller med en lang række mails på stribe.
Der blev dog ikke fundet en løsning.
Vi besluttede at oprette en messengirtråd til korte beskeder.

Hvad vil vi?

Kim har lavet et udspil til tre forskellige udvalg; uddannelse og erhverv, kultur og fritid og pr og rekruttering. Tanken er at gøre os fra hovedbestyrelsen klogere på de enkelte områder, og der er udarbejdet en liste over, hvilke opgaver de respektive udvalg skal varetage. Der var en lang diskussion om, hvorvidt det kan lade sig gøre i praksis. Et af argumenterne imod var, at det har været prøvet mange gange før, og folk hurtigt mister engagementet. Nogen helt konkrete arbejdsopgaver vil dog nok forhindre, at dette sker.
Der var tale om, at det ikke kun skulle være hovedbestyrelsesmedlemmer, men også almindelige medlemmer, der skulle sidde i udvalgene. Vi vil gerne generelt være bedre til at give vores medlemmer ejerskab over foreningsarbejdet. Der blev dog påpeget en problematik i, at mange folk vælger at påtage sig arbejdsopgaver uden faktisk at handle på dem.
Der var nogen uenigheder om dette, men tilsidst blev det vedtaget, at udvalgene skal oprettes.Foreløbigt består kultur og fritid af Caspar Anna og Tine, Pr af Lasse, Mikkel og Kim, og uddannelse og erhverv af Victor, Cathrine, Edis og Gustav.

Vi talte herefter om børnebladet.
Vi overvejer stadig at udfase cdeen. Forældrer og børn er glade for hjemmesiden, og vi kunne godt tænke os en lock over, hvor mange der hører bladet. FU vil stå for dette.

Samarbejde med LFBS:

LFBS kunne godt tænke sig, at vores blade var at finde samlet et sted. Vi er enige om at holde den åben og ikke tage en beslutning lige nu.
Forældrerforeningen vil gerne snakke inklusion. Vi diskutere hvilken form for inklusion, der skal i fokus; er det social inklusion, undervisningsmaterialer til tiden, ligeværdig deltagelse i idrætsundervisning eller noget helt andet?
Vi er enige om, at EU udvalget påtager sig denne opgave og gerne vil samarbejde med LFBS.Vi vil gerne spørge vores unge medlemmer, hvordan de oplever deres folkeskolegang.

Afholdte og kommende arrangementer:

Landsmøde 2018:

Kim har sammenfattet en evaluering bestående af arrangørernes, deltagernes, hjælpernes og dirigentens oplevelser af landsmødet.
Det er et problem, at hjælperne ikke altid ved, hvem der skal med fra hvilke stationer til fællestransporten – dette skaber unødig forvirring. Hjælperne skal gøres opmærksomme på, at det ikke er deres ansvar at sørge for, at folk kommer ind i toget, hvis de ikke har meldt sig til fællestransporten.
Der skal være bedre forventningsafstemning mellem arrangører og hjælperer så hjælperne er sikrer på, hvad deres opgaver er.

Der har tilsyneladende været nogen problemer med registreringssystemet ift. at få noteret, hvem der kom for sent – antageligt fordi, at mange af hjælperne var nye. Arrangørerne har registreret 3 der kom for sent, men har dog også hørt rygter om, at de registrede ikke var de eneste. Kim og Gustav har derfor besluttet at slette bøderne, da de ikke mener, at de registrede skal betale når de ikke var de eneste, der kom for sent.
Dirigenten styrede tidsplanen flot, men han manglede en dagsorden fra arrangørerne.

Vi taler om, hvordan vi kan gøre præsentationerne af landsmødet mere kreative, f.x. ved en nedkortning af fremlæggelsen af årsberetningen.

Sangweekend:

Sangweekenden i år bliver på en aftenskole i Odense, hvor vi har fået lov at leje lokalerne gratis. Underviserne er de samme som sidste år, og vil også få samme løn som de plejer.

Sund krop:

Arrangementet skal afholdes i en spejderhytte. Vi ved ikke meget mere om, hvor langt arrangørerne er med planlægning, så vi vil bede dem om en breefing.

Miniefterårsferien:

Der er ikke sket så meget med planlægningen af miniefterårsferien.

Selvudvikling og aktive mig.

Aktive mig blev ikke afholdt i marts, men var tænkt som et endagsaarangement med fokus på forskellige fritidsaktiviteter. Vi taler lidt om at sammenblande aktive mig og selvudvikling, da disse to arrangementer hører godt sammen.
På selvudviklingskurset skal vi beskæftige os med, hvordan man fremstår og præsentere sig selv, kommer godt ned i sin krop osv.
VI taler om at afblæse arrangementerne for at frigøre nogen midler til andre aktiviteter.

Konference for studerende:

Sofie Monggaard og Marlene Jørgensen er arrangørere.
Arrangementet omhandler studie og beskæftigelsesvalg i samarbejde med interessegruppen. EU uddvalget går i dialog med arrangørerne.

Lalandia:

Dette arrangement skal ligge til efteråret, og Christina Munkesø og Søren Uhrenholdt er arrangører.

Vi er i tvivl om, hvorvidt arrangementet er i samarbejde med LFBS og om der er et fagligt indhold. Arrangørerne skal spørges om en arrangmentsbeskrivelse.
Vi vil ligeledes tjekke vedtægterne for, om man må ændre i den udvidede hovedbestyrelses fastsatte budget.
Vi skal dog passe meget på med dette, idet for meget styring fra hb’s side risikerer at give medlemmerne en oplevelse af ikke at have del i foreningsarbejdet.

Gamerweekend:

Arrangementet skal foregå fra d. 8. til d. 10. juni og der er godt styr på planlægningen.

VM i goalball.

I starten af juni er der verdensmesterskab i goalball i Malmø. Kim og Gustav tænker derfor, at det kunne være fedt at lave et arrangement ud af det i samarbejde med BSI.
De er også i dialog med LFBS om, hvorvidt de vil være med til at betale.

Der er lavet et budget og ligeledes en invitation, som blev læst op.

Budgettet er på 28000 kr. i alt, men BSI betaler halvdelen.

Regionerne.

Øst:

Lasse orienterede:
Der skulle have været afholdt et arrangement om digital tilgængelighed i april som desværre blev aflyst grundet for få tilmeldinger.
Vi har arbejdet på et kør bil arrangement, som der har været efterspørgsel på, men ingen af de kontakter vi havde tør tage risikoen, så vi arbejder på måske at lave det om til et go cart arrangement.
Vi har et middelalderarrangement i Frederikssund, samt motorcykelaarrangement.
Middelalderarrangementet er d. 24. juni og klatring på Kragerup gods er d. 29. juli.
Øst budgetterer med max 5000 i overskud.
PR udvalget skal på banen ift. regionerne, fordi DUF ønsker, at vi arbejder mere regionalt.

Vest:
Der er ingen repræsentanter, så vi fik ingen status.

Kommende hb møder:
Kim orienterede om, hvor mange møder man plejer at afholde.
Vi diskuterede, hvor mødeerne skulle afholdes.
Fuglsangscenteret er et fedt sted at holde møde, men det er alt for dyrt, så man overvejer, om det ikke kan lade sig gøre at holde det hjemme hos nogen fra bestyrelsen i stedet.

Færdigheder

Indsendt den

4. maj 2018