Vælg en side

Referat af HB den 25. Juli 2011

Tilstedeværende:
Ulrik Dahl Madsen, Gunhild Sørensen, Thomas Byskov Dalgaard, Mikael Krarup, Michael Rasmussen, Mie Henriksen, Maria Grethe Christensen, Stine Morsing og Christina Munkesø.
(Stine Morsing og Christina Munkesø, sidder i vort møde som repræsentanter for region øst og vest. se punkt 6: nyt fra FU.

Osman Gül og Kevin Eilersen er fraværende.

Mie refererer
Thomas laver nyt fra hb, med lidt hjælp fra mie
Maria laver to do liste

Indholdsfortegnelse:
1. siden sidst
2. Fundraising
3. brugervejledningen i arrangementsplanlægning
4. bestyrelsesmappen
5. økonomi
6. nyt fra FU
7. arrangementer
8. transportrefusionskema
9. PR og markedsføring
a. børnebladet
b. ungdomsbladet
c. Naudio
d. Nyhedsbrev
e. Sociale medier
10. råd og bestyrelser
a. instituttets bestyrelse
b. videncenter for handicap og social psykiatri
c. brugerrådet ved instituttet
11, samarbejdspartnere
a. forældreforeningen
b. SUMH
c. DUF
d. Liions Leo
12.regionerne
a. øst
b. vest
13. brugerundersøgelsen
14. kontor
15. evt.
.

1. siden sidst:
under skybruddet i København er vores kælder på kontoret blevet oversvømmet og har stået under ankelhøjt vand. Indholdet på de underste hylder er derfor blevet ødelagt. Det vi mistede var blandt andet en masse gamle bånd, som formentlig er blevet brugt til ungdomsbladene, før de udkom på cd. Derudover har en mappe med ulæslige våde SOMI papirer fra 2008 lidt druknedøden. Heldigvis er ingen meget vigtige ting blevet ødelagt.

Ditte har pludselig skiftet adresse, grundet personlige omstændigheder. Vi giver hende tid og afventer svar om, hvad der kommer til at ske. Hun er villig til, at oplære en ny og trappe ud af kontorarbejdet ganske grundigt og bliver desuden ved hendes mail og telefon.

2. Fundraising:
Vi vil gerne lave et papir, som fastslår at Fundraisingudvalget skal søge til det specifikke arrangement, så vi sikrer, at pengene bliver brugt fornuftigt.
Obs. man må gerne kontakte Fundraisingudvalget til regionsansøgninger, selvom de primært søger på landsplan.

Thomas og Gunhild er sat på opgaven, at lave et papir med specifikation.

3. Brugervejledningen i arrangementsplanlægning:
Hb er enige om at den redigerede vejledning er god, selvom den er skåret ud i pap.

Vi vil gerne holde fast i at Fundraising udvalget skal kontaktes, så der ikke opstår dobbeltsøgninger, eller misforståelser.
Informationerne bliver stående, men der tilføjes et punkt om at man skal kontakte Fundraising.

Der skal tilføjes alle de steder der kan søges, og huske at sætte dato, på hvornår det er skrevet, så man ved om informationerne stadig holder.
Der skal også I brugervejledningen tilføjes, opmærksomhed omkring forskelligheder i forhold til flere handicaps, førerhunde, sygdomme eller akutte omstændigheder.
Vi ringer sammen med Fundraising udvalget, så vi får lidt VIP information.

4. Bestyrelsesmappen:
Der bliver foreslået at det lange helvedesdokument, forkortes til umiddelbar information og henleder til andre dokumenter, igennem teksten, hvis man vil vide mere om de specifikke punkter. Evt. med en indholdsfortegnelse hvor man kan klikke sig ned på det man gerne vil vide.
Ved denne måde kunne man undgå at erfarne hoveder ikke farer vild i skoven af informationer de allerede ved og at nye ikke lader sig hægte af.
Til næste møde bliver der et punkt der hedder ”bestyrelseshåndbogen” så vi har det klar til 2012’s bestyrelse.
Ulrik melder sig og er bare superklar.

5. økonomi.
Vi har fået et budgetforbrug pr. mail.
Revisoren vil gerne have at vide, hvor mange deltagere der er på hvert arrangement. Arrangementsgrupperne indsender, deres foreløbige informationer.

Michael R. undersøger om man kan specificere arrangementer, så der angives hvor mange deltagere der er og hvor mange penge der er blevet brugt pr. person og pr. hjælper osv.

6. nyt fra FU:
Gunhild, Michael K. og Michael R. sad til møde.
Her er blevet diskuteret, hvorfor regionsrepræsentanter sidder med i vores hb møder og Michael R. har forklaret sig med de begrundelser der er blevet besluttet på vort maj møde. Han har tilmed reklameret for hvordan vi snig-kabrer nye medlemmer til hovedbestyrelsen.
FU har haft et møde med Marianne og formand Claus Sørensen fra forældreforeningen og de har haft et godt forårsmøde og de vil gerne fortsat have flere dbsu’er til deres arrangementer og møder.
Der søges flere arrangører til de grupper der er lidt ældre teenagere , så de folk der har erfaring hos de små, ikke samtidig skal sørge for de lidt ældre.
De kunne evt. deltage sammen med resten af dbsu.
Forældreforeningen søger desuden flere arrangører for deres familiekursus til foråret.

Vi taler om vedtægtsændringer i forhold til udvidet hb, angående stemmeret for regionsmedlemmer. Vi vil gerne gøre det muligt for flere end blot et enkelt medlem for hver region, at stemme til vores udvidede hb møde. Regionerne skal have mere at sige.
Mikael K. og Ulrik er vedtægtskrigere, men alle skal brainstorme igennem vedtægterne.

¨

7. arrangementer:
Bornholm:
Der har siden sidst været afholdt en Bornholmertur, som forløb godt.
Der er ros og folk i byen har sagt, at det har været den gladeste tur og mest positive stemning på et arrangement ever.

Laugelejren:
Den er forløbet, fint men det var ærgerligt at der ikke var andre fra hb med til at mærke stemningen osv.
Der er lavet en ny aftale med ledermanden. Nu reserveres der til 40 personer i stedet for 60. nu bliver det ikke så dyrt. Vi har i flere år, booket, 60 personer når der kun kom omkring 35. flere værelser har stået tomme og den flinke mand er lidt for flink, så nu vil vi hjælpe ham, i én af de bedste uger på året, så hans firma kører bedre.
Prisen for Lauge lejren er2350 hvis man er under 12 og 4725 hvis man er over.
Ps. Den rare mand hedder: Søren Elbeck.

Skanderborg:
Ikke afholdt endnu. 20 mand.

Miniefterårsferien:
Forløber foreløbig godt.

Julefrokost:
Der er kun blevet sendt invitationer til folk over 16 år. Det bliver et glimrende arrangement.

Kropssprog:
Hytten er blevet aflyst, da Nina har fået kontakt til en af hendes gamle lærere Suzette, som gerne vil undervise og låne os lokaler på den efterskole hvor hun arbejder. Men organiseringen er problematisk.

Finland
mie kan berette at det har været et godt arrangement og hun har skrevet et referat, som senere kommer til at kunne læses på hjemmesiden.

8,. Transportrefusionskema:
Revisoren har givet lov til at man indsender sine billetter elektronisk og tilmed at man ikke behøver at tilsende hele transportrefusions skemaet. Man skal blot vedlægge et lille papir, hvor man angiver navn, kontonummer og arrangementets specifikation. Hvis man sender billetterne elektronisk, skal man også huske disse oplysninger i sin mail.

OBS: Det er vigtigt at man ikke forlægger sin egen transportrefusionsmail/dokument, før man får svar fra kontoret om de har modtaget ens informationer.

9. pr og markedesføring:
a. børnebladet
børnebladet er tilbage og børnene er glade for Steffen Filskov. bladene og produktionen kører fint. Dog en smule problemer med kommunikation. Maria vil fortsat prøve at opretholde kontakt.

Der kommer pressekort til både Steffen og Jesper.

b. Ungdomsbladet:
Vi priser, opsangen på det seneste blad omkring deadlines under knudsens corner. Den er på sin plads efter vores tidligere snakke om deadline.
der er nu styr på redaktørens ungdomsbladsrelaterede økonomiske situation

c. Netradio Naudio:
det kører.
Vi er blevet ringet op af kristlig dagblad, de vender tilbage, om et halvt år hvor de gerne vil have kontakt med brugere af Naudio.

d. Nyhedsbrev:
Nyhedsbrevet, er blevet væk og det kommer nok derfor først efter sommerferien. Michael R. kontakter Lene Johansen, som har skrevet det og spørger hende om hun kan finde det i sine gemmer, så det atter kan blive udsendt.

E. Sociale medier:
De bliver ikke overrandt, men fungerer stadigfint. Vi håber også på mere featback efter vores informationsmail, om de sociale medier og hvorhenne man kan finde informationer om foreningen.

10. Råd og bestyrelser:
a. instituttets bestyrelse.
Der er ikke kommet noget referat fra instituttet.
Næste møde er d. 7 sepptember, hvori Michael R. deltager.

b.Videncenter for handicap og social psykiatri:
Mikael K. Ulrik og Claus Sørensen har snakket om hjælpemiddelforanstaltninger, og medier. De er i gang med at udvikle og forbedre. De arbejder på fornyelse. Men de mangler mere information, så det er lettere at videreformidle. Der er ikke aftalt for næste møde. Måske vil andre deltage, for at der kommer flere blinde kompetencer eksempelvis.

c. brugerrådet ved instituttet:
der er udkommet referat pr. mail på hb.

11. Samarbejdspartnere:
a. Forældreforeningen:
Vi er inviteret til efterårskonferencen. Søren Jensen, Thomas Dalgaard og Gunhild Sørensen deltager som repræsentanter for dbsu.
De vil gerne fortælle om nyt elektronik.
Efterårskurset, er dog kun for forældre.
Forældreforeningen efterspørger nu, om nogen fra dbsu vil deltage i familie kurset til foråret.

Der er også sat spørgsmål om man kunne inddele aldersgrupper, i aktiviteterne, fordi, der er langt fra 3 år til 20 år.

b.SUMH:
Grillfest d. 25 august. Men der er blevet rykket for at de skal lave arrangementer som passer til jyder når der tales om distance og rejseforhold.
De er stadig i gang med vattede forældre campagnen.
De prøver også at påvirke til at de unge studerende kan få flere penge.
Der er nogle få morsomme klip, for døve i indslag, på tegnsprog, som ellers ikke er målrettet på folk med
handicap men politikere og andet godtfolk.

Derudover er det en overvejelse værd måske at lave en tekstlig
synstolkning af de 3 videoklip, således at vores medlemmer kan få et godt
indblik i SUMH’s kampagne,

vi håber på angagement fra flere dbsu’er.

c. DUF:
Selvom man har en 2 års ansøgning skal man ansøge igen. Det har Mikael K og Michael R. sørget for. Det eneste der ikke skal med, er aktivitetskalenderen. Michael har også talt med DUF og har fundet ud af at de, og vores revisor har udmeldt at de ikke behøver at se indmeldingsblanketter fra medlemmerne,

Michael R, har talt med revisoren. Det er ligeså fint med en mail. Og man behøver, – når man sender indmeldelsesskemaer, – ikke engang underskriften.

Vi snakker her om, hvordan vi måske burde ændre vores forhold i foreningen i forhold til information på sort og punkt. Der står nemlig at vi udbyder det i vores vedtægter og det vil vi helst ikke have falder til jorden.

D.Lions Leo:
Afventer svar. – intet nyt.

12. regionerne:
a. Region øst:
Stine er flyttet til Jylland, så hun spørger om nogen vil stå stand in?
En suppleant har trukket sig, af personlige årsager..
De afholder oslotur og dyrehavetur.
Bon bon arrangementet er aflyst. Der var ingen arrangører.
Stine A. vil gerne med i Vest, nu da hun bor der.

b. Region Vest>
Region vest kører  der er lalandia tur.
Grøn koncert blev afholdt og forløb godt, trods regnvejr.
Arbejdet kører. 
Hjerterum i århus.

Til begge regioner:
HB har gjort begge regionerne opmærksom på at de skal huske at følge vedtægterne, da det er regionens egene medlemmer der har første ret til at deltage i deres arrangementer, det er kun hvis der er ekstra pladser at folk fra den anden region må deltage eller hvis man er medlem og er faldet for aldersgrænsen.

13. Brugerundersøgelsen:
Thomas og Mie har sammen med Ellen haft et møde, og med et indspark fra Gunhild, har vi gennemgået nogle af de første punkter.
Vi laver et til møde d. 16 august. Vi sender en sammenført skrivelse med alle kommentarer, så vi har noget at arbejde ud fra.

14. kontor:
( se siden sidst )

16. Evt.
Tak for et godt møde.
Thomas skal spise og kan godt lide kage.
Ulrik mangler smøger.
Næste møde er sidst i august.
27-28. august.

Tak for god ro og orden.

Færdigheder

Indsendt den

25. juli 2011