Vælg en side

Referat af HB den 24. Juni 2018

Tilstede:
Kim Sørensen, formand.
Gustav Kallan, Kassere.
Cathrine Honoré, Sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer, Tine Drelsdorf, Lasse Larson, Caspar Gregersen.
Suppleanter, Victor Sørensen og Mikkel pedersen.
Repræsentant fra region vest, Kenneth Banner.

Fraværende: Bestyrelsesmedlem
Edis Adilowic og suppleant Anna Kristiansen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.

2. Valg af ordstyre og to do liste
Gustav er ordstyre, Tine skriver to do liste.

3. 3. Status på kontoret
DitteEmilie har kørt på halv kraft den sidste tid, særligt på grund af sygdom. Der har været travlt i juni måned på grund af de to arrangementer.

4. Økonomi
5.
Budgettet ser fint ud. På nuværende tidspunkt har vi -111000 kr. stående på kontoen.
Vi mangler stadig at få 140000 kr. fra DBS samt vores tilskud fra DUF.
Der er stadig budgetteret med de faste telefontakster, men minuttaksterne er fjernet da det vurderes, at alle i dag har fri tale.

Til arrangementet VM i goalball var der en, der ikke meldte afbud og ikke mødte op, vi diskutere, hvad de økonomiske konsekvenser skal være for en sådan hændelse. Vi er enige om, at man ikke skal have sin deltagerbetaling tilbage.
Vi stemmer om, hvorvidt der skal en ekstra bøde på 100 kr. på.
Der er 5 for og to imod, altså er det vedtaget, at der kommer en bøde på 100 kr. hvis man ikke melder afbud og ikke dukker op til et arrangement.
Dette gælder både på lands og regionalt plan.

Hvad skal regelerne være, hvis arrangører kommer til at overskride deres budget?

Der skal ikke være nogen sanktion ved overskridelse af budget, da det er vigtigt, at vi har tillid til medlemmerne, men bestyrelsen skal have en finger på pulsen i økonomien i arrangementsplanlægningen.

6. 5. Godkendelse af hovedbestyrelsens spilleregeler.
Vi godkender de spilleregeler, som hovedbestyrelsen lavede efter sidste møde.

6. Henvendelser fra medlemmerne
Vi har fået en henvendelse fra landsmødearrangørerne angående sletning af bøderne. Dette var en klage, som Gustav og Kim har besvaret, og vi drøfter den ikke yderligere.

Vi har ligeledes fået en henvendelse fra arrangørerne på gamerweekenden, da dette arrangement lå oveni VM i goalball.
Vi har besvaret henvendelsen og drøfter den ikke yderligere.

7. Redegørelse fra de oprettede udvalg.
A: EU udvalget:

De vil gerne have et bedre samarbejde med synscentralerne for den vej igennem at få indflydelse på f.x. inklusion. De mener, at det vil være gavnligt, hvis der sad en DBSUer i hvert brugerråd for synscentralerne.
DE vil gerne have fokus på mit første job.
De kunne også godt tænke sig at gøre noget ved IT startpakker til studerende, da vi ikke mener, at Ibos på nuværende tidspunkt tilbyder en optimal løsning til den enkelte studerende.

B: PR:

PR-udvalget har mange idéer.
De kunne godt tænke sig, at medlemmerne blev aktiveret – dette kunne f.x. ske ved, at man etablerer en gruppe af frivillige medlemmer der står klar til at besvarer henvendelser fra eksterne personer der kontakter DBSU. Udvalget overvejer at tage ud i folkeskoler og til ungdomsuddannelser og holde foredrag om foreningen, sådan at ”almindelige mennesker” også finder ud af, hvem vi er. De vil også gerne promovere os via podcasts, de sociale medier o.lign.

C: kultur og fritidsudvalget:

Udvalget vil gerne have skabt et overblik over, hvilke fritidstilbud der er for blinde og svagtseende, og gerne have skabt flere muligheder. De vil gerne indsamle viden om, hvad der skal til for at gøre kulturarrangementer tilgængelige, samt snakke med medier og kulturinstituttet.
Man overvejer et arrangement i samme stil som aktive mig, med forskellige aktivitetstilbud.
Man overvejer at gøre folkemødet tilgængelighedsstafet til et koncept, som kan bruges i kommunerne o.lign.

D: Hjemmesideudvalget.

Vi har fundet 4 frivillige medlemmer, som hjælper DitteEmilie med hjemmesiden. På længeere sigt er det meningen, at der måske skal findes en anden løsning end vi har nu. De skal arbejde med tilgængeligheden for medlemmerne, men der skal også en seende person indover, så det visuelt også ser tiltrækkende ud.

Vi har kontakt med en hærre ved navn Sune, som måske kan være konsulent for os, hvis vi på et tidspunkt skal lave vores egen løsning.

E: generelt:

Vi vil gerne have medlemmerne ind i de forskellige udvalg.
Man overvejer at lave et arrangement for medlemmer, som gerne vil være medlemmer i udvalg.
Vi stemmer om det.
Der er 4 for, 3 imod, altså er det vedtaget, at vi skal afholde en udvalgsdag, sandsynligvis i forlængelse af september måneds hovedbestyrelsesmøde i Odense.

8. repræsentation af eksterne arrangementer
9.
a. Dialogmøde i socialstyrelsen:
Der var en høring i socialstyrelsen, hvor de talte om deres arbejdsproces. De har lavet en udredning på synsområdet, der handler om de højt specialiserede tilbud. Problemet ligger i, at kommunerne ikke altid bruger tilbudende, og der kan socialstyrelsen ikke gøre noget, så man skal kontakte kommunerne.

B: Medlemsforum i Sverige:

Desværre måtte begge repræsentanter melde fra med kort varsel.

C: folkemødet:

Kim og Gustav skal muligvis lave en rapport. Der blev lavet en tilgængelighedsstafet bl.a. i samarbejde med Ballast CPH, som skabte en masse opmærksomhed på fysisk og digital tilgængelighed.
Derudover skete der en masse andet på folkemødet, og der er lavet en liste over personer, der kan tages kontakt til på det videre DBSU arbejde.
På folkemødet 2019 skal vi være ude i langt bedre tid end 21 dage, så vi kan skaffe endnu flere interessante deltagere, hvis tilgængelighedsstafetten eller et lignende initiativ skal op at stå.
Der blev deltaget i forskellige events; såsom hvordan man får flere handicappede i jobs og frivillighed. Vi overvejer at deltage på ungdommens folkemøde, hvor vi måske kan få fat i nogen ungdomspolitikkere.9. Afholdte og kommende arrangementer.

A:
Gamerweekend.

Arrangementet foregik i Trige Ungdomshus i Århus. Arrangementet var super hyggeligt, og man opfordrer til, at det bliver gjort igen.
Der var et spændene oplæg omkring de sidste 20 års audiogames.
Der er efterfølgende blevet oprettet en facebookgruppe for synshandicappede gamere.

B: VM i goalball:

Der var omkring 30 deltagere fra DBSU, LFBS og BSI København.
Regnskabet er ikke helt færdigt.
Der skal laves en evaluering til deltagerne, men arrangørerne syntes, at det var en stor succes.

C: Sangweekend:

Arrangementet skal afholdes d. 3. til 5. august.
Vi afventer status.

D: Sund krop:

Der er modtaget et legat til dette arrangement på 25000 kr. fra blindes motionsfond.
Arrangementet skal bl.a. omhandle træning i hjemmet, sund kost og blindefodbold.

E: Miniefterårsferie.

Stavsgård er blevet lejet.
Vi i HB skal hjælpe Sofie med at få fundet nogen arrangører.
Indtil videre har Mikkel meldt sig til at arrangerer.

F: Lalandia:

Forældreforeningen vil gerne være medarrangører. Vi mangler en status fra Christina Munkesø og Søren Uhrenholdt.

G: fællesarrangement med interessegruppen:

Arrangementet ligger samtidig med udvidet hovedbestyrelsesmøde pga. overbookning på FSC.

10. 10. Regionerne:
A: Vest:

Vest har følgende fremtidige arrangementer: gør det selv i et køkken, poolparti, transportarrangement, magtens korridorer koncert, klatrearrangement, vadehavstur i samarbejde med CKV i Odense, økonomiarrangement, samt et ungdomsarrangement om intro til aktivitetshuset i Århus.
Udover det er man i gang med en række fællesspisning med DBS Ø og aktivitetshuset.
Af afholdte arrangementer har der været et succesfuldt hjælpemiddelarrangement, just for girls, som også gik rigtig godt. Der skulle have været et motorcykelarrangement d. 2. juni, som desværre blev aflyst med kort varsel.
Desværre Har Kenneth været nødt til at træffe beslutningen om at trække sig som formand, men vi håber, han kommer tilbage næste år.

B: Øst:

Siden landsmødet har øst afholdt en madklub, et informationsmøde om digital tilgængelighed i samarbejde med kommunikationscenteret i Hillerød, som desværre måtte aflyses, samt en tur til vikingemuseet i Frederikssund. I sommeren har vi et klatrearrangement nær Slagelse samt et fyraftensmøde med DBS. I støbeskeen er gør det selv i et køkken, kør bil arrangement, kurbadsarrangement, samt en rundvisning på nordisk film.
Desuden har regionen gang i snarest at igangsætte planlægningen af generalforsamlingen for at sikre, at der kommer lidt flere medlemmer. PR-udvalget lover at hjælpe med at skaffe deltagere.
Kim opfordrer på vegne af DUF til, at begge regioner tilstræber at få afholdt 10 arrangementer i løbet af året.
Han opfordrer ligeledes begge regioner til at samarbejde og spare med hinanden – dette er begge regionsformænd allerede opmærksomme på.

11. Info om kommende bestyrelsesmøder
12.
Der tales om bestyrelsesmøde og udvalgsdag den første weekend i september i Odense.
Udvidet HB ligger fra d. 16. til 18. november.
Der skal muligvis være telefonmøde i januar, samt møde igen i marts inden landsmødet.

12. Eventuelt
Nicklas fra ungdomsbladet har spurgt, hvem det er der kan hjælpe med interviews og lydredigering. Det er vidst noget, Claus Sørensen fra LFBS har nævnt.
Vi har fået nogen penge til et mediekursus til bestyrelsesfolk og bladredaktører i mediehuset København.

Ellers intet at bemærke og mødet afsluttes.

Færdigheder

Indsendt den

24. juni 2018