Vælg en side

Referat af HB den 2. September 2018

Tilstede:

Kim Sørensen, formand
Gustav Kallan Lauritsen, kasserer
Tine Drelsdorf, bestyrelsesmedlem
Caspar Størup Gregersen, bestyrelsesmedlem
Mikkel Pedersen, bestyrelsesmedlem
Adham EL-Soussi, suppleant
Jonas Krogsøe, repræsentant fra region vest

Fraværende:

Edis Adilovic, Bestyrelsesmedlem
Lasse Larsson, bestyrelsesmedlem
Anna Kristiansen, suppleant

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

2. Valg af to do liste, referent og ordstyrer

Gustav er ordstyre, Tine skriver to do liste og Caspar er referent

3. Kontor og Hovedbestyrelse

Kim giver update på kontoret og kort omkring bestyrelsen. Cathrine Honore har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost og Victor Dahl har valgt at trække sig som suppleant. Herefter er DBSUs landsvedtægter § 8 stk. 10 blevet fulgt. Hermed har Mikkel takket ja til at blive bestyrelsesmedlem, samtidig med at Adham har takket ja til, at blive suppleant i Hovedbestyrelsen.

4. FU

FU forklarer hvad de er i gang med. Herunder fortæller FU omkring nye foldere til foreningen og ny hjemmeside. FU mener, at DBSUs aftale med Tigermedia er for omkostningstung, sammenlignet med andre løsninger. Herudover vil vi selv få kontrol over siden, samt skabe en mere enkelt hjemmeside, som dermed også vil være mere tilgængelig for synshandicappede. Hjemmesiden bliver diskuteret og Hovedbestyrelsen kommer med inputs til hvad hjemmesiden kan indeholde.
FU har ligeledes arbejdet med at omstrukturere medlemsbladene. Dette betyder at der kun vil udkomme et blad, ind til den videre omstrukturering sker. Herunder bliver der snakket om at skabe en podcast fremfor et blad. Herudover bliver det diskuteret at lave bladredaktørerne om til medieredaktører, som også skal varetage vores sociale medier. Emnet bliver diskuteret og der arbejdes videre på ideen.

5. Økonomi

Gustav orienterer bestyrelsen omkring budgetforbruget. Vi mangler at få indtægter for 520.000 kroner, dog kommer disse senere på året. HB vurderer at vi kommer til at ramme budgettet meget godt ved udgangen af året.

6. Henvendelser fra medlemmer

Vi har fået en henvendelse omkring, om en svagsynet kan være hjælper til arrangementer. Hovedbestyrelsen har diskuteret henvendelsen og besluttet at svagsynet ikke kan være hjælpere. Vi henviser til at blive en del af arrangørgruppen. Denne henvendelse vil dog blive taget op senere for at få flere synspunkter på emnet. Dette vil betyde at vi vil inddrage regionerne i denne beslutning.

7. Udvalgene

a. Erhverv & Uddannelse

Udvalget redegør kort for deres aktiviteter.

b. PR & rekruttering

Udvalget redegør kort for deres aktiviteter.

c. Aktivitet, fritid & kultur

Udvalget redegør kort for deres aktiviteter.

d. Gruppearbejde om udvalgene

Hvem kunne have interesse i at sidde i et udvalg? Og hvordan administrere vi samspillet mellem udvalgene.

8. Regionerne

a. Øst

Der er ikke en repræsentant fra øst med til mødet

b. Vest
Kenneth Banner træder tilbage som formand. Den nye formand er Marlene Jørgensen.
Jonas beretter omkring vest afholdte arrangementer, samt hvilke arrangementer de har på tegnebrættet. Økonomien ser fin ud. Der står pt. 34.000 kr. På vest konto.
Aktivitetshuset i Århus skal muligvis renoveres eller flyttes. I denne proces har vest 3 repræsentanter, som er med til at planlægge denne proces.

9.

a. Sangweekend

Arrangementet er gået godt – Omkring 12 deltagere

b. Sund krop

Inspirerende arrangement – omkring 20 deltagere – arrangementet er gået over budget

c. Mini efterårsferie

Planlægningen er godt i gang. Temaet er Kina og der er booket undervisere, som vil fortælle lidt om Kina og landets historie.

d. Lalandia

Invitation er sendt afsted. Arrangementet er i samarbejde med LFBS.

e. Studiekonference

Invitation er sendt afsted. Arrangementet er i samarbejde med interessegruppen.

f. Landsmøde 2019

10.Info om andre arrangementer frem mod det næste bestyrelsesmøde

Norges landsmøde: Vi vil forsøge at sende to repræsentanter afsted fra DBSU.

Syn på sagen: Omkring tre repræsentanter fra DBSU vil deltage i konferencen

11. Eventuelt

Intet under dette punkt

Færdigheder

Indsendt den

2. september 2018