Vælg en side

Referat af HB den 2. – 3. September 2016

Til stede:
Formand Kim Sørensen
Kasserer Christina Munkesø
Sekretær Susanne Pedersen (pr. tlf.)
Bestyrelsesmedlemmer Tine Drelsdorff, Danni Lundgreen, Victor Sørensen og Sofie M. Christensen
Suppleant Cathrine Honoré
Regionsrepræsentant fra Region Øst Dennis rasmussen
Regionsrepræsentant fra Region Vest Anna Kristiansen

1. Godkendelse af dagsorden
Punktet Nordic camp blev tilføjet både under punktet Afholdte og Kommende arrangementer.
Punktet Overlevelsestur blev tilføjet til punktet Afholdte arrangementer.
Punktet Planlægning af arrangementer blev tilføjet til punktet Kommende arrangementer.
Punktet Blindes arbejde blev tilføjet til punktet Diverse repræsentationer.
Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

2. Valg af ordstyrer og todo-liste
Dennis blev valgt som ordstyrer.
Cathrine blev valgt til at lave todo-liste.

3. Status fra kontoret
Kim orienterede. Der sker ikke så meget på kontoret i øjeblikket.

4. Økonomi
Christina har kontaktet alle dem, der ikke har betalt kontingent for i år.
Budget/forbrug ser fint ud. Barcelonaturen blev billigere end forventet, hvilket er positivt. P.t. er der et underskud på 352.000 kr, men alle midler fra DUF og DBS er endnu ikke modtaget.

5. PR og markedsføring

A. Facebookgruppen
Facebookgruppen fungerer fint. Der er mange, der bruger den.

B. Facebooksiden
Facebooksiden fungerer fint. De sidste par stykker skal tilføjes som administratorer på siden. Der opfordres til, at man skriver indlæg. Det kan både være arrangementer og andet, fx udvalgsarbejde, dog ikke private betragtninger.

C. Ungdomsbladet
Tine orienterede. Det går stille og roligt. Der er endnu ikke kommet i gang med temaet succeshistorier. Landsmødereferatet burde være på vej.

D. børnebladet
Bladet fra august er ikke udkommet, da redaktørens computer er gået i stykker. Der er kommet to ansøgninger til stillingen som børnebladsredaktør. FU tager stilling til ansøgningerne efter deadline, som er den 1. oktober.

E. Nyhedsbrev
Kim vil stadig gerne lave nyhedsbrevet.

F. Nyt fra HB
Der skal laves et nyt fra HB-punkt til bladene. Sofie vil gerne lave dette.

G. Hjemmesiden
PR-udvalget er blevet tilføjet til hjemmesiden, og det gamle hjemmesideudvalg er blevet fjernet. Der skal oprettes en mail til brug for udvalget. Når der kommer henvendelser fra medlemmer til HB, skal der fremover oprettes en særskilt tråd til intern diskussion af emnet. Herefter kan der sendes et samlet svar fra HB.

6. Regionerne

A. Øst
Der har været afholdt revy-arrangement i august. Det havde været et godt arrangement, selv om der var et par stykker, der ikke dukkede op. Kim deltager i regionens næste bestyrelsesmøde den 4. september. Der er p.t. ingen faste datoer for kommende arrangementer.

B. Vest
Der har været afholdt et grill-arrangement, hvilket var en stor succes. Kommende arrangementer er badeland og standup. .

7. Afholdte arrangementer

A. Overlevelsestur
Dette arrangement blev aflyst grundet for få tilmeldinger.

B. Nordic Camp 2016
cathrine orienterede. Lejren blev i år afholdt i Finland. Det havde været et godt arrangement. Der var en drøftelse om engelskkundskaber og selvhjulpethed. Det skal fremover fremgå af beskrivelsen/invitationen til lejren, at det forventes, at deltagerne kan engelsk på hverdagsniveau, samt at det forventes, at de er relativt selvhjulpne.

8. Kommende arrangementer

A. Legolandstur
Christina orienterede. Der er p.t. 31 tilmeldte til dette arrangement. Arrangementet finder sted den 11. september.

B. Miniefterårsferie
Victor hjælper christina med dette arrangement. Planlægningen er i gang. Der mangler at blive fundet en heks, og der skal arrangeres et natløb. Da miniefterårsferien blev aflyst sidste år, er det blevet besluttet, at personer, som var tilmeldt ferien sidste år, og som nu er over 18, har mulighed for at komme på venteliste til dette års ferie.

C. Gør det selv
Christina orienterede. Der er fundet undervisere til dette arrangement. Der mangler stadig en hjælper.

D. Ret og pligt
Dette arrangement er ved at blive planlagt. Der vil både være nogle oplæg og noget praktisk undervisning i diverse ADL-teknikker. Der vil snart blive udsendt invitation.

E. Julefrokost
Skovgården er blevet booket. Planlægningen er i øvrigt i gang.

F. Sund krop
Kim orienterede. Der er fundet nogle oplægsholdere.

G. Landsmødet 2017
Kim, Danni, Victor og Cathrine vil gerne arrangere landsmødet næste år.

H. Planlægning af arrangementer
Der var en drøftelse om tillidsmandskurset. Der opfordres til, at alle bestræber sig på at komme og deltage i tillidsmandskurser fremover.
herefter var der en debat om reglerne for at melde fra til arrangementer. Susanne kigger på bestyrelseshåndbogen, og udarbejder et udkast til en tekst.

Note: Tine blev valgt som ordstyrer efter frokost lørdag, da dennis måtte forlade mødet på dette tidspunkt.

I. Nordic camp 2017
Kim orienterede. Lejren skal foregå på Fyn. Temaet er “Til lands, til vands og i luften”. Der er ved at blive planlagt diverse aktiviteter, bl.a. gorillapark og bridgewalking. Der skal søges fonde om midler, ca. 200.000 kr.

9. Diverse repræsentationer

A. Norges landsmøde
Sofie og Cathrine deltager i dette. Der er bestilt flybilletter.

B. Hurdal med Forældreforeningen
Der er udsendt program for denne weekend. Kim, Sofie og Danni deltager. der skal bestilles flybilletter til hjemturen.

C. DUFs studietur i oktober
Kim og Victor deltager i den. Der er endnu ikke udsendt et program.

D. forældreforeningen
Danni og victor har kontaktet Forældreforeningen omkring Laugelejrens fremtid. Det virker, som om, der ikke er stemning for at fortsætte lejren, fordi der ikke kommer nogle nye deltagere ind, efterhånden som andre deltagere bliver for gamle til at deltage. Derfor bliver Laugelejr ikke taget op igen, medmindre der bliver stemning for det i fremtiden.
Victor og Kim deltager i Forældreforeningens generalforsamling.

E. DHIF
Victor og Tine deltager i DHIFs Paralympic Day den 8. oktober.

F. blindes Arbejde
Kim orienterede om dette projekt. DBSU er blevet inviteret til at være med i en styregruppe omkring projektet. FU drøfter dette med DBS. Victor og Sofie kom ind i denne styregruppe, og skal kontakte lederne af projektet.

10. Arbejde med principprogram/fremtidsmål for DBSU
Der var en drøftelse omkring de punkter, der tidligere er blevet udsendt. danni udarbejdede et udkast på baggrund af denne drøftelse. Drøftelsen foregik både før og efter frokost. Drøftelsen mundede ud i følgende helt konkrete tiltag:

Danni, Kim og Victor tager med til Ungdommens folkemøde.

Cathrine og Sofie vil gerne lave et projekt, hvor unge kan skrive eller ringe ind og få råd og vejledning. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

11. Eventuelt
Kim orienterede om, at han tager til DK spiser sammen i Odense. Herefter blev mødet hævet.

Færdigheder

Indsendt den

2. september 2016