Vælg en side

Referat af HB den 11. februar 2023

Referat til HB den11. februar 2023

 

Punkt 1

Tilstede:

Enok

Kenneth

Anders

Navid

Simon

Sophie

Thor

Cecillie (Fritaget)

Nicklas A (Ikke tilstede)

 

Punkt 2

Check ind: Gennemført

 

Punkt 3

Referent og To Do liste: Gennemført

a: Referent: Thor R

b: Ordstyrer: Mikkel

c: To Do: Kenneth

 

Punkt 4

Gennemgang af gammel to do liste: Gennemført

 

Punkt 5

Hvad er det der sket siden sidst: Gennemført

 

a: Der var god stemning og sammenhold til de forskellige GF

b: Et dyk ned i SoMe konflikterne (Simon blev orienteret om forrige forhold ift. SoMe og arbejdskultur)

 

Punkt 6

Økonomi – Donationer og Fonde: Gennemført

a: 50 Tivoli billetter er blevet tildelt til DBSU som sponsorat af Tivoli

b: Orientering om Blind Coffee sponsorat, der arbejdes på en sponsoraftale

c: Workshop om donations strategi er aftalt og bliver taget med til næste HB-møde

d: 3 uøremærkede fonde sendt afsted, vi forventer svar om nogle måneder

e: Orientering om resort arrangementet, fonde søgt, Enok og Ana er arrangører

f: Orientering om økonomiske ressourcer (Simon blev orienteret om DUF. (Kriterier for støtte fra samarbejdspartnere og stikprøvekontrolen fra sidste år)

g: Arbejdsgruppe dannes bland bestyrelserne med fokus på Mentor ordning i samarbejde med synscentralerne  (Mikkel Enok valgt som Tovholder)

Simon tager med til LFBS Småbørns kursus sammen med Thor

h: Simon bliver tilføjet til LFBS kommunikationsgruppe, som består af Thor og Cecilie

i: Simon deltager til LFBS møde d 15/03

 

Punkt 7

Værdisager: Kunne ikke gennemføres pga. mangel på ovenstående medlemmer

a: Simon blev orienteret om vores værdisager og grunden til vores ændring fra de forrige værdisager

 

Punkt 8

Landsmødet: Gennemført

a: 56.000 kr. af socialstyrelsen som fondsmidler til LM

Simon blev Informeret om kravet om fagligt indhold fra Socialstyrelsen til landsmødet

b: Fremlægning af innovationsworkshop med navnerunde om fredagen

c: Simon blev informeret om planen for landsmødet

d: fremlægning af quiz til aftensmad for at tiltrække familier (forstået og accepteret)

 

Punkt 9

Bestyrelsens fremtid hvem vil gerne blive?: Gennemført

Navid Genopstiller

Mikkel bliver

Thor Genopstiller

Anders Genopstiller for 1 år

Sophie frafalder

Kenneth Genopstiller

Cecillie Genopstiller

 

Punkt 10

IT aftaler: Gennemført

a: Orientering om samarbejde med Kim (Softnotik) ift. fælles kalender

b: Azure er ny udbydere ift. vores hjemmesiden

c: Simon blev informeret om samarbejde med Kim og kontaktmulighederne til ham

d: Tale om en samlet MobilePay funktion på hjemmesiden

 

Punkt 11

Medie og regionerne: Gennemført

a: Orientering om den nye bestyrelse i Region Øst og deres arrangementsforslag

b: Simon taler om en kulturændring, der vil sætte børnefamilier i fokus via arrangementer og om reklamering af disse.

c: Simon taler om et fokus på at give unge psykiske værktøjer og at der skal være mindre end almindelige arrangementer, men fokusere på den langvarige dannelse.

d: Orientering om nedstemningen af et samlet GF mellem Region Vest og Region Øst til GF i Øst

 

Punkt 12

Samarbejdspartnere: Gennemført

a: Simon bliver informeret om IBOS og deres situation

b: Mikkel deltager til IBOS d. 9/3

c: Simon blev informeret om SUMH og deres organisation

d: Orientering om Hurdal

e: Simon bliver informeret om BSIEU

Punkt 13

Tak for i år: Gennemført

a: Samtale om året der gik

 

Punkt 14

Næste møde

28-30/4/2023

 

Eventuelt

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

21. marts 2023