Vælg en side

Referat af BM Øst d. 20 maj 2019

Alle var til stede under mødet.

1) Godkendelse af dagsordenen:

Cathrine tilføjede to punkter til dagsordenen:

Politiske arrangementer (Folkemødet og Ungdomsfolkemøde).

Information vedr. udvalg (EU + IU + PR)

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2) Valg af referant + to do-liste: Nina skriver referat. Jens skriver to do-liste. Det foreslås, at der for fremtiden laves en turnusordning, sådan at det fremtidigt sikres, at opgaverne går på skift.

3) Gennemgang af to do-liste: Opgaver på to do-liste videst muligt klaret.

4) Økonomi:

Skøjtearrangement: 2009 kr.

Frivillighedsarrangement: Knap 3000 kr.

Klatrearrangement: Foreløbigt 6900 for leje af Kragerup Gods + deltagerbetaling fra 3 personer.

Udgifter indtil videre: Ca. 19336,43

Indestående: 26063,57 kr.

Betaling for bestyrelsesmøder i alt: 2563 kr.

Lasse Larsson har af personlige årsager været nødt til at trække sig som kasserer.

Morten Reimer Sørensen er blevet valgt som konstitueret kasserer.

5) Samarbejde med HB:

 1. a) Landsmødet: Forslag til for fremtiden at læse lands- og regionsvedtægterne som frivillig i bestyrelsen, således at vi ved, hvilke rettigheder og forpligtelser hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne har, også inden landsmøde mv.
 2. b) Konflikthåndteringsmøde:

– Runde vedr. processen omkring mødet: Uheldig proces, vi mangler en generel runde, hvor folk siger, hvad konflikten generelt handler om, og hvor folk siger, hvad de selv kan gøre bedre ift. at få løst konflikten (selvindsigt). En anelse overfladisk, man fik ikke lov til at svare/uddybe, der var for mange afbrydelser, men man er selvfølgelig nødt til at begrænse sig, så man når igennem det hele. Manglende forløsning, der var ikke så meget konkret at gå videre med, således at tingene kan løses fremover. De eksempler, der kom, blev ikke fulgt op af mulighed for løsninger, og man blev afbrudt, hvorved vi ikke kom ind til problemets kerne.

– Konkrete løsningsforslag, som Region Øst kan gøre for at forebygge konflikten:  Forslag til valg af kontaktperson fra HB til regionerne.

6) PR:

 1. a) Refsnæs: Andreas har kontaktet Refsnæs uden svar, men regner med at få svar snarest.
 2. b) Ibos: Bliver afholdt engang efter sommerferien (efter august). Nicklas afventer svar fra Ibos.
 3. c) Nyhedsmail juni: Cathrine skriver indslag om regionen til nyhedsmailen for juni.
 4. d) Andet PR: Intet at bemæ

7) Afholdte arrangementer:

 1. a) Skøjtearrangementer: Forløb fint.
 2. b) Frivillighedsarrangement: Forløb fint, vi var færre end håbet, for fremtiden kan man sende lignende arrangementer ud til Studielisten og Interessegruppen. Godt arrangement, uformelt, god blanding af socialt og faglighed.

8) Kommende arrangementer:

 1. a) Ølsmagning: Venter på update ang. tilmeldte.
 2. b) Klatring: Tilmeldingsfrist 20. juni, det meste er planlagt. Der er booket til 15, det kan ændres hvis nø Transportmuligheder skal undersøges.
 3. c) Foredrag med Svend Brinkmann: 29. august. Man skal melde sig til inden 20. juni.
 4. d) Ridning: Der er 2 handicapheste, som man kan bruge. Det er endnu ikke fastsat, hvordan arrangementet helt præcist kommer til at forlø Kan evt. afholdes i starten af septekber. Invitation skal være ude 1. juli.
 5. e) Kajak: Kajakklubber og parasport virker afvisende. Jens kontakter Kalundborg for at høre, om der er mulighed for at afholde arrangementet der.
 6. f) Fly og sikkerhedsudstyr: Morten og Andreas forsøger at kontakte SAS eller et andet flyselskab vedr. afholdelse af arrangementet.
 7. g) Konflikthåndtering: Konflikthåndtering bliver udskudt til efter sommerferien.
 8. h) Andet: Besøg i moske, evt. i weekend eller om aftenen. Jens går videre med arrangementet.

9) Politiske arrangementer:

 1. a) Folkemødet: Forsøger at finde personer. Afholder et event vedr. uddannelse og “mit første job” samt en debat vedr. erhverv. Skal afholde et sidste møde ang. praktiske ting omkring, hvordan arrangementerne skal struktureres og afholdes, samt hvilke materialer der skal anvendes. På eventet udleveres forskellige ting, således at man bliver sat i situationer med tidspres, hvor der f.eks. bliver udleveret utilgængeligt materiale mv. Evt. inddragelse af journalister, som kan skrive artikler om unge synshandicappedes oplevelser. Målet er at lave rammer i DBSU, hvorudfra vi kan informere om, hvilke udfordringer synshandicappede har, således at de kan løses, både lovgivningsmæssigt og på andre må
 2. b) Ungdomsfolkemøde: Venter på at høre fra SUMH. Nina kontakter SUMH efter Folkemødet vedr. Ungdomsfolkemø

10) Udvalg: Der er orienteret om udvalgene.

11) Næste møde: Vi afholder et åbent møde d. 12. august kl. 16.

12) Evt.: Bladet er begyndt at blive til podcast. Ny mail: medie@dbsu.dk. Der bliver to podcasts, man kan abonnere på.

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

2. juli 2019