Vælg en side

Referat af BM den 9. August 2014

Tilstedeværende:
Stine Morsing
Vanessa Struck
Carsten Struck
Kristina Mahler

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordnen er godkendt.

A: Praktiske oplysninger ved formanden.
Bestyrelsen har fået tilsendt bestyrelses relaterede dokumenter, som lovet, fra tidligere bestyrelsesmedlem Ronni Jensen.
Vi var for noget tid siden blevet kontaktet af foreningen Leo som ville donere nogle penge til arrangementer i vest, men vi har endnu ikke fået penge eller fået, yderlige oplysninger om hvad disse skal gå til.

2. Valg af referent og ordstyrer og hvem skriver to do liste.
Carsten er ordstyre
Kristina er referent
Stina skriver to do liste

3. Nyt fra HB og kontoret
Der arbejdes på, om kontoret skal/kan flyttes til fast adresse i Høje-Tåstrup. Stine informerer os omkring DBSU’s hjemmeside, om at den stadig er under opbygning. Hun informerer samtidig også, at det er hende som møder op som repræsentant fra region vest, til det næste HB møde som lægger d. 12 og 13. september 2014.
Nyt fra kontoret. Da Ditte er gået på barsel, er det Birgitte der sidder på pinden. Telefon nr. og mail (kontor@dbsu.dk) er fortsat den samme, men kontorets adresse er ikke ærtevej 1 men Teglværksvej 20, 7442 Engesvang.

4. Kommende arrangementer.
A: Ride arrangement.
Dette arrangement bliver desværre ikke til noget, grundet at arrangørerne på arrangementet, samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer har haft en hel del internende løse ender, som har tæret en del kræfter både på den professionelle men også på den private front. Vi beklager meget at dette arrangement ikke bliver til noget, men vi gør alt hvad vi kan for at få et andet arrangement op at stå.
b: Aqua
Arrangøren oplyser at invitationen er sendt til bladene samt hjemmesiden og facebook. samt at der er lavet en aftale med dem på centeret, at der bliver mulighed for at komme lidt tættere på dyrene end normail.

5. Afholdte arrangementer.
A: Mad arrangement i friheden i Aarhus.
Det var en rigtig hyggelig aften hvor der var 7 medlemmer hvoraf en havde sin egen hjælper med og med 2 hjælpere og en arrangør kom vi i alt op på 11 personer. Der var en rigtig god og hyggelig stemning lige fra vi samles til vi tog hjem. Arrangementet varede 5 timer.

6. Økonomi
Økonomien ser rigtig godt ud

A: Ekstra arrangement?
Der er blevet snakket lidt frem og tilbage om hvad, hvor, og hvornår et sådant arrangement kan stables på benene.
Valget er faldet på et FALCK-arrangement som skal afholdes d.18. oktober 2014. Tanken er at arrangementet skal foregå i Holstebro på FALCK stationen.

7. Samarbejdspartner

A: Børneudvalget.
Find en repræsentant fra region vest
Vi har i bestyrelsen snakket om dette, men vi er ikke kommet frem til hvem det skal være, så dvs. at der altså ikke er nogen fra bestyrelsen som er blevet repræsentant i dette udvalg.

B: LEO.
Vi har ikke hørt mere til LEO og deres donation til regionen. Stine vil derfor kontakte dem og høre om hvor langt de er i sagen. Vi i bestyrelsen har snakket om at i og med at det er svært at finde hjælpere til de forskellige arrangementer, så vil vi prøve at høre LEO om de kan være behjælpelige med hjælpere fra deres forening.

C: Børnebladet
Der er et rigtig godt samarbejde med børnebladet.

D: Ungdomsbladet
Der har været nogle små problematikker men i det store hele har vi et ok samarbejde med ungdomsbladet.

8. Næste møde
Det næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt i Aarhus lørdag d. 1. november 2014 (klokkeslæt et endnu ikke sat)

9. Evt.
Personlige hjælpere.
Der er blevet drøftet om en personlig hjælper på et arrangement, kan komme med ved at betale deltagerbetaling eller om han/hun skal betale fuld pris. Dette er der blevet snakket meget om, da vores hjælpere på et arrangement jo er med, netop sådan så vores medlemmer kan få hjælp til de forskellige ting, de enkelte nu har brug for.
Vi vil i bestyrelsen se hvad reglerne siger for dette, inden det næste møde, hvor emnet så tages op igen.

Venlig hilsen bestyrelsen i Region Vest

Færdigheder

Indsendt den

9. august 2014