Vælg en side

Referat af BM den 7. November 2015

Afholdelse i DBS’ lokaler, sønder allé 10.

1. Velkomst ved formanden.
Formand, Ronni Jensen, bød velkommen til sidste face to face møde i 2015.

2. Godkendelse af dagsordenen.
En enkelt omrokering af punkter, ellers godkendt af alle.

3. Valg af dirigent (Ronni Jensen), referent (Stine Banner) og to do liste (Ronni Jensen).

4. Økonomi.
A: budget forbrug til nu
B: madklub 1
C: bodyflight
D: sejltur med madklub
E: aktiv weekend
Vi gennemgik de forskellige arrangementer med budgetter.
På nuværende tidspunkt vil vi afslutte året med et ganske lille minus, og i denne sammenhæng har vi fået godkendt en merbevilling/buffer, af FU, på max 10.000 kr.

5. Afholdte arrangementer.
A: madklub 1
B: bodyflight
C: sejltur med madklub
D: aktiv weekend
Vi snakkede ganske kort om de 3 første arrangementer. mest for at følge op på, om diverse opgaver var afrundet helt, så som budget og årsberetning.
Dernæst fortalte Ronni og Stine om den aktiv weekend, som forløb over alt forventning.

6. Kommende arrangementer i vest.
A. madklub 3
Der er styr på det og den skal afholdes på dags dato

B. jule weekend
Der Tages kontakt til hjælpere og ellers er der styr på årets sidste arrangement

C. GF 2016
Der er påbegyndt planlægning af GF, hvor der er tanker om møde med let frokost og kage/kaffe, spisning og skøjtehal.
Aftensmad kunne eventuelt være pizza, for at blive i de hyggelige rammer i Sønder Allé og vente til bussen kører til skøjtehallen.

C1. ting der skal gøres inden GF
Regnskab skal afsluttes og sendes til revisorene
Års beratning skal skrives og sammensættes
Matriale skal ud til medlemmerne senest en uge før GF
.

7. Hjælpere
Forslag om at vi skal være langt hurtigere ude for at sikre os hjælpere til de enkelte arrangementer.
vi skal påskynde hjælpernes hjælp, enten ved at invitere dem til afsluttende julefrokost, eller via takke kort for året der gik .
i år vil vi udsende takkekort.

8. HB møde
A: udviget HB
Formand og kassere tager til mødet den 21. – 22. november

9. året der gik
Vi har alle syntes det har været et godt bestyrelsesår, memvi snakkede en del om kommunikation og mailkorspondance, og om at det sagtens kunne være bedre.
Der blev pointeret, at hvis man siger ja til en bestyrelses post, så må det være ensbetydende med at man har tid, lyst og overskud til at lægge kræfter i at gøre et godt stykke arbejde.

10. evt.

Færdigheder

Indsendt den

7. november 2015