Vælg en side

Referat af BM den 7. december 2022

Referat for bestyrelsesmøde d. 7. december

(OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)

 

Deltagere:  Nicklas Aa, Ida R, Rosa L, Alexander B og Mie H (online).

Fraværende: Elias S og Emilie N.

 

0Velkomst hos Ida:

Mødet blev afholdt i Valby. Der var julehygge fra 17 og mødestart fra kl. 18. Bagkanten var sat til kl. 21.

 

  1. Start på møde:
  2. Godkendelse af dagsorden (Godkendt)
  3. Valg af ordstyrer og referent (Nicklas)
  4. Tjek ind (Udført)
  5. Gennemgang af to do liste: (Gennemgået)

 

  1. Status for foreningen (Nicklas):

A: Region Øst og Region Vest

– GF nærmer sig og en årsberetning skal skrives og sendes ud. Det går godt i bestyrelsen med vores forskellige opgaver, og ansvaret ift. Planlægning og frivillighedsfest til januar er fordelt i de forskellige arrangørgrupper.
– Øst og Vest har begge fået oprettet en uformel facebook-gruppe, hvor medlemmer fra den enkelte region kan skrive og stille spørgsmål – en social kommunikationskanal, så der er mulighed for mere interaktion mellem medlemmer og mindre opslag om invitationer, tilbud og samarbejdspartnere.
– Vi har ikke flere arrangementer i resten af dette år, og vi vil derfor bare fokuserer på GF og frivillighedsfesten primært. Region Vest har dog en del udskiftning og oplever meget forandring, hvorfor det kan være godt at støtte op om deres GF, der har tilmeldingsfrisk d. 15. december og bliver afholdt på FSC.

B: Udvidet HB

– Et langt men godt og effektivt møde. Økonomi og status for foreningen blev forklaret og gennemgået, så der ikke længere er tvivl om foreningens økonomiske fremtid.
– vedtægter blev diskuteret, og de vil også blive vendt til Landsmødet, herunder betaling til medlemmer for arbejde og justeringer i medlemskrav.
– Region Øst fastholder sit fokus på de unge, og hovedbestyrelsen vil gerne fokuserer mere på børn. Der er brug for flere yngre medlemmer, hvorfor HB vil fokuserer på at ramme børnefamilierne.
– Overgangen fra DBSU til andre foreninger blandt ældre medlemmer blev diskuteret. Flere medlemmer skal gøres mere beredte på at finde andre foreninger eller sociale netværk, så de ikke bliver fastlåst i livet.
– Temaer som kultur, værdier, hjælperpolitik og samarbejde mellem andre bestyrelser og foreninger var i spil.
– Ida er stemt ind i økonomigruppen, der vurderer de etiske beslutninger forbundet med at accepterer eller stemme imod situationer, hvor medlemmer kan modtage løn for et oplæg eller weekendskursus.
– For flere oplysninger, se referatet fra udvidet HB på hjemmesiden.

C: Fremtidens mål og værdier

Et stort emne for DBSU’s fremtid er de værdier og mål, vi sætter for foreningens fremtid. Disse blev vendt på udvidet HB og en afgrænsning blev præsenteret, som arbejdes videre med, herunder ødet fokus på social aktivering, fysisk sundhed, mental sundhed, selvstændighed, inklusion og samarbejde.

 

  1. Status på økonomi (Ida):

– Den kommende bestyrelse vil ikke være i minus, så starten på det næste bestyrelsesår bliver nemmere.
– Vi har på nuværende tidspunkt 6102,23 kr. på kontoen og der bliver tilført årligt tilskud primo januar fra DBSU. Det forventes at det ligger på 50-60.000 kroner.
– HB har valgt at prioriterer familier og børn, så vi kan få nye medlemmer ind. Regionerne fokuserer på de unge, og vi modtager derfor et ekstra beløb til finansiering af sådanne arrangementer.

 

  1. Status på arrangementer og opgaver:

A: Vinsmagning (Ida og Nicklas)

Vellykket arrangement med to nye DBSU’er tilmeldt. En stor succes og selv om det var en del dyre, så havde vi pengene til det i kraft af, at ølsmagningen blev aflyst. Rammen var god, men vi skal huske at få ryddet ordentlig op efter vores arrangementer i de lokaler, som vi lejer.

B: Sangarrangement i samarbejde med Kreds KBH (Ida)

Hyggeligt og godt. Gamle og unge var med, og der blev snakket og sunget mellem alle. Alt stod klart, og folk følte sig godt taget imod. Der manglede ikke noget, og musikken var god. Mødestedet og lokalerne var dog lidt besværlige, men det var det eneste. Det kunne sagtens blive et årligt arrangement.

C: Fællesspisning og julemarked med LFBS i december (JC og Nicklas)

Aflyst grundet mangel på tid og resurser. Flere penge til GF og frivillighedsfesten.

D: Frivillighedsfest d. 28. januar (Nicklas)

Arrangørgruppen ordner planlægning. Invitationerne er sendt ud, men vi skal holde os indenfor økonomiens grænser.

E: GF d. 4. februar (Nicklas)

Arrangørgruppen er I gang, invitationerne er sendt, og det bliver en spændende omgang.

 

  1. Dato for næste møde og en social sammenkomst:

Datoen for et online møde, der kan forberede os til GF finder sted d. 19. januar kl. 19. Det skal dog lige vendes med de fraværende medlemmer og måske ændres.

Forskellige datoer i januar er blevet sendt ud, og vi venter på svar, så vi kan lave noget hyggeligt sammen som afslutning på bestyrelsesåret.
– Ego og hygge hos Mie pakkeleg, optagelse af en sjov video og andet er i tankerne, hvor vi kan lave mad og andet sammen.

 

  1. Eventuelt

Husk at læs to do listen igennem.

 

Færdigheder

Indsendt den

20. december 2022