Vælg en side

Referat af BM den 4. November 2017

1. Velkomst ved formanden
Der blev budt velkommen ved formanden og han nævnte at det kun lige var et kort opsummerings møde bare for bestyrelsesmedlemmerne.

2. Valg af dirigent, referent og to do liste
Kenneth blev valgt til dirigent
Marlene blev valgt som referant
Jonas blev valgt til at skrive to do liste

3. Godkendelse af dagsordenen
Alle er enige, godkendt

4. Økonomi
A: Fremlæggelse af regionens økonomi
Der er godt 17.000 kr. til rådighed i regionens kasse, som skal bruges på medlemmerne i forbindelse med juleweekenden.

5. Meddelelser
A: Møde med DBS Øst den 13 November.
Marlene og Kenneth tager til mødet i Århus. Mødet omhandler fremtiden for aktivitetshuset. Med tanker om bedre køkken, lokalisering og mulig fitness center.
Derudover kommer der en invitation ud til et fælles spisningsarrangement som er for unge der er mellem 15-25 år og bosat i Århus.

B: Møde med Lions den 18. Januar 2018.
Som udgangspunkt tager Kenneth og Marlene til møde med Lions, da de gerne vil høre om foreningen og vores aktiviteter, men Jonas kan måske træde til i stedet for Marlene. Vi deltager til dette møde for at vise vores interesse og taknemmelighed for samarbejdet og støtten som Lions har bevilliget i 2017.

6. Arrangementer
A: Juleweekend, 15. – 17. December 2017.
Der er reserveret et luksus sommerhus til 24 pers. Nær Skive. Der er sagt ja til rengøring som koster 2000 kr, og Vi skal være ude af sommerhuset kl. 11 om søndagen.
Der skal indhentes tilbud for transport fra Skive station til sommerhuset, samt retur søndag.
Det er vores sidste arrangement i 2017, derfor skal alle kigge invitationen igennem og komme med tilbagemeldinger.
der skal være styr på forberedelserne. Og der er allerede lavet et godt lydindslag/invitation til bladende.
Medlemmerne skal selv lave julemaden i hold og i forhold til underholdning mm, så har vi snakket om pakkespil hvor arrangørerne står for alle pakkerne til maks. 30 kr., desuden vil der være en quiz.
Der snakkes om at Christina ikke skal være arrangør for at aflaste byrden lidt, da hun arbejder med Lalandia.

B: Økonomi arrangement 13. januar 2018.
Der er tvivl omkring om datoen vil passe, men der arbejdes på sagen.

C: Generalforsamling 27. januar 2018
Der kigges på invitation til vores generalforsamling til DBS’ blad som skal have invitationen senest den 14. november. Invitationen er ude meget snart og der kommer et lydklip på ungdomsbladet i denne månede.
Der blev snakket om deltager betaling som endte på 50 kr.

7. To do listen

Jonas har gjort det han har stået for.

Kenneth arbejder stadig på en samlet liste over arrangementer til årsberetningen.

Anna snakker med Nikolai omkring goalball arrangement som godt kan vente lidt endnu, grundet et forslag om et landsdækkende goalboal arrangement skal et regionalt arrangement drøftes lidt endnu.

Marlene laver generalforsamling invitation færdig i denne weekend.

A: Opfølgning fra sidst
Der blev gennemgået hvad folk havde nået af deres opgaver til fremtidig brug for arrangementer og foreningen.
Der leves højt på ros omkring måden vi som regionsbestyrelse, arbejder med vores to do liste.

B: Nyt til To do listen
Stine: Skal undersøge noget omkring busser frem og tilbage fra juleweekenden.
Skal sørge for køb af 24 pakker til en værdi af max 30 kr.
Kontakter Winni for at følge op på madlavning til juleweekenden.

Kenneth: Skriver til Søren omkring økonomiarrangement.
Laver arrangementliste til generalforsamling.
Arbejder på at sende invitation til gf til dbs medlemsblad.

Anna: Arbejder fortsat på børnearrangement.
Skal kontakte Nicolai i forhold til goalballarrangement.

8. Næste bestyrelsesmøde (Det sidste).
Vi snakkede om en afrunding på året med det sidste bestyrelsesmøde i Odense, som nok bliver den 20. – 21. januar 2018. Hvor der skal rundes af på møderne med Lions og DBS øst. Samt juleweekend. Dette er dog ikke fast endnu.

9. Evt.

Færdigheder

Indsendt den

4. november 2017