Vælg en side

Referat af BM den 3. Juli 2018

1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen.
Enstemmigt godkendt
Deltagere i dette møde er:
Christina, Jonas, Jesper, Anette og Marlene
2. Valg af dirigent, referent og to do-liste.
Dirigent Marlene
Referat skriver Marlene
Jonas skriver en to do liste
3. Valg af ny formand.
Kenneth ringede rundt til dem der ikke var med til sidste telefonisk bestyrelses møde, for at informeres på en ordentlig måde, så der ikke opstår konflikter eller anden misforståelser.
Marlene Jørgensen er valgt som ny formand for det næste år. Indtil næste generalforsamling i januar 2019.
Anette Olsen er kommet op og blevet bestyrelsesmedlem.
4. Håndtering af formandsskifte udadtil.
FU og kontoret skal informeres.

5. Eventuelt

Færdigheder

Indsendt den

3. juli 2018