Vælg en side

Referat af BM den 28. juli

Fremmødte: Andreas, Morten, Anuja, Nicklas, Nina.

0) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

1) Valg af referent og to do-skriver: Nina = referent. Andreas = To do-liste-skriver.

2) Gennemgang af gammel to do-liste: Vedr. sheltertur: Der foreslås fælles regional campingtur til Bornholm i stedet. Ikke afklaret, om HB skal være med. Skal evt. tages med til udvidet HB. Ellers blev to do-listen gennemgået og godkendt.

3) Økonomi: Budget vedr. spilleaften skal afklares (herudover mangler vi at indsende regninger til spilleaften). Der skal tjekkes op på hjælper honorar samt yderligere udgifter til sommerfest.

4) Afholdte arrangementer:

  1. a) Brætspilsarrangement: Det gik godt. Der var 11 tilmeldte, 2 arrangører og 3 hjælpere.

5) Kommende arrangementer:

  1. a) Klatrearrangement: Invitation er sendt ud, men ikke på mail. Der skal bestilles transport, men først når vi ved, hvor mange der er tilmeldt.
  2. b) Zoo-arrangement. Ikke noget nyt.
  3. c) Fællesspisning på IBOS: Ikke noget nyt.
  4. d) Byvandring: Vi har fundet en dato, som er den 12. september fra 15-17 + aftensmad. Nicklas og Anuja er medarrangører. Det koster 2000 kr. Max 10 tilmeldinger.
  5. e) Julefrokost: Lokation er valgt. Under planlægning.
  6. f) Foredragsarrangement: Ikke noget nyt.

6) Nyt fra HB:

  1. a) Sidste HB-møde: Der blev orienteret omkring hovedbestyrelsens sidste møde, herunder var der blandt andet snak om Facebook gruppen samt andre relevante ting.
  2. b) Udvidet HB i december: Lasse, Andreas, Nicklas, Morten og Nina deltager.

7) Fastlæggelse af næste møde: 24. august kl. 16.30.

8) Evt.: Ingenting.

 

Færdigheder

Indsendt den

28. juli 2020