Vælg en side

Referat af BM den 27. oktober 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 27. oktober

Deltagere:  Nicklas Aa, Ida R, Rosa E, Mie H, Emilie N, og Mikkel E fra HB.

 

 1. Velkomst hos Rosa fra kl. 18:

Mødet afholdes på Vesterbro, og der kan bestilles mad for 100 kr. pr person før mødets start kl. 19.

 

 1. Start på møde og godkendelse af dagsorden: (Godkendt)

 

 1. Valg af ordstyrer og referent: (Nicklas)

 

 1. Tjek ind: (Udført)

 

 1. Gennemgang af to do liste: (Gennemgået)

 

 1. Status for bestyrelsesarbejdet (Nicklas):
  Der er kommet gang i maskinen på flere områder. Økonomien er stabil, arrangementerne planlægges og udføres i Øst. Vi har dog ikke penge nok til ikke at være på vagt, hvorfor vi fokuserer på at få de planlagte arrangementer på plads, før vi tænker på nye.

Vi har snakket om folk har interesse for at fortsætte i bestyrelsen til næste år. Mie og Emilie kan ikke fortsætte, men vi andre påtænker at køre bestyrelsen videre.

Vi fik også talt om vores kommunikationsplatforme og stemte om at nøjes med mail til beskeder og vedhæftede filer og Messenger til hurtige svar, store nyheder eller reaktioner, når vi skal finde hinanden eller aflyse. Dropbox vil herudover være et sted for opbevaring af dokumenter relevant for regionen i stedet for Slack. Slack kan rigtig meget, men hvis vi ikke alle er med på vognen, så dur det ikke som håbet, hvorfor vi ikke benytter platformen mere.

 

 1. Status på økonomi (Ida):

Vi har ca. 11.500 kr. på kontoen. Der er nogle hængepartier ift. Skraldeindsamlingen, men det har kontoret styr på.

Der kommer først flere penge til 1. januar. 4.000 kr. vil bruges til vinsmagning, men vi satser på flere deltagere end normalt. Der er således ca. 6.500 kr. tilbage til starten af det kommende nytår, samt et bestyrelsesmøde til.

Ida undersøger fortsat om der kan fondes penge til GF og Frivillighedsfest.

 

 1. Status på arrangementer og opgaver:

A: Fællesspisning på Bones (Mie og Nicklas)

Det gik godt og et nyt medlem kom med og havde en god oplevelse. Folk fik snakket med forskellige og mødte talstærkt op.

B: Bestyrelsesmøde i Region Vest d. 21-23. oktober (Emilie)

En god weekend. Tanker som blev taget med fra mødet var bl.a.: Mere aktivitet på Facebook, herunder at vise opmærksomhed gennem likes og kommentarer. Vest holder GF en weekend, hvor man også kan være sammen, så man har nok social tid udover det faglige.

C: Ølsmagning (JC, Mo og Ida)

Aflyst grundet for lidt tilmeldinger. Vi udskyder og genovervejer stedet til næste år.

D: Rollespilsarrangement (Alexander)

Foredrag om rollespil blev gennemført. Ikke stor tilslutning men kunne sagtens bruges igen, og så er der et rollespilsarrangement fysisk i fremtiden måske.

E: Vinsmagning (Ida og Nicklas)

Vi overvejer at sætte deltagerantallet op til 20, da ølsmagningen blev aflyst, og der er lagt penge ud. Måske det vil samle flere, da der allerede er medlemmer der har vist interesse, som ellers ikke har været med til et arrangement i år.

F: Madklub: (Emilie)

Afslag på ansøgning. De har fået mange, og de synes, at det skulle være mere socialt aktiverende. PUF. På gensyn senere, hvis der er overskud.

G: Sangarrangement i samarbejde med Kreds KBH (Ida)

Ulrik, Rosa og Ida planlægger det færdigt og regner med, at det afholdes d. 1. december kl. 18 i Vanløse.

H: Fællesspisning og julemarked med LFBS til december (JC og Nicklas)

Det synes vi er en god ide men det skal lige kordineres.

I: Ridearrangement med juletema (Isabela)

Isabella har ikke søgt nye fonde, men der kommer måske et arrangement til påske.

J: Frivillighedsfest til januar (Nicklas)

Arrangørgruppen har styr på det.

K: GF til februar (Nicklas)

Arrangørgruppen klarer den.

L: Padleboard i samarbejde med Blind motion d. 28. maj (Alexander)

Det skal nok blive godt.
M: Udvidet HB (Ida og Rosa)

Det bliver et vigtigt møde for DBSU’s fremtid.

 

 1. Nyt fra hovedbestyrelsen (Mikkel):

Økonomien ryger i minus i november, da vi kun har 22.000 kr. i DBSU. DBS giver os et lån på 100.000 kr., så vi kan overleve til vi modtager tilskud for DUF. LFBS har givet 30.000 kr. herudover. Stikprøve for DUF har gjort situationen udfordrende, da vi skulle have et tilskud for dem til november, og det får vi først senere nu grundet manglende svar.

HB opfordrer regionerne til at holde arrangementer for medlemmer i alderen for 18-36 år. HB ønsker at tilbyde regionerne et større beløb end de 50.000 kr., men det kommer også med et større ansvar. For at anerkende bestyrelsesarbejdet vil HB herudover gerne anerkende vores arbejde ved at tilbyde penge til et arrangement, der kun er for bestyrelsen. Ideer som vil snakkes videre om til udvidet HB.

 

 1. Dato for næste møde:

Mødet vil ligge efter udvidet HB.

Ida hoster i Valby onsdag d. 7. december kl. 17.00-22.00

(Juletema, nissehuer og julegodter).

 

 1. Eventuelt

Vi kan tage noget med hver især til næste møde og måske planlægge noget hyggeligt sammen til efter nytår.

 

Færdigheder

Indsendt den

14. november 2022