Vælg en side

Referat af BM den 18. Maj 2019

Til stede:
Kenneth Schack Banner
Jonas Krogsøe
Navid Makki
Marlene Jørgensen
Jesper Mathiesen (kort per telefon)

1. Velkomst ved formanden
Kenneth bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden
Enstemmigt godkendt

3. Valg af dirigent, referent og to-do listen
Dirigent: Kenneth Schack Banner
Referent: Marlene Jørgensen
To do-liste: Jonas Krogsøe

4. To-do-listen
A: Opfølgning
Jonas: Arbejder videre på ølsmagning i Refsveninge på Fyn i sommeren 2020.
Goalball arrangement uddelegerer han ansvar til andre grundet højskoleophold.

Kenneth: Kunst på opkald (se afholdte arrangementer).
Vegetar weekend er på standby
Bestyrelses arrangement der afventes at høre fra DUF.
Skinnecykel (se under kommende arrangementer).
Telia Tv projektet er på standby.
Blinde restaurant i Herning blev ikke til noget d. 30. maj. Men folkene bag projektet er gået videre med et andet projekt om at oprette flere blinderestauranter på deres præmisser.
Ølsmagningssted, hvis det skulle have været i år, er droppet, da vi har rigeligt med arrangementer på tegnebrættet.

Navid: Har interessere i politisk arbejde, nærmere tilgængelighed ift. Miljø og det at bevæge sig fra A til B. Kenneth har ansøgt DUF om penge til tøj med DBSU logo på for reklame og promovering af DBSU til eks. “Hvorfor der skal bedre tilgængelighed til”.
Økonomiarrangement: Er i gang med at lægge budget til det og finde oplægsholdere og arbejder på en dato, som evt. bliver i efteråret.

Marlene: Bridgewalking (Se kommende arrangementer)
Motorcykel arrangement/Plan B arrangement (kommmende arrangementer)
Kunst på opkald (se afholdte)

Jesper: Hærvejsmarchen (se kommende arrangementer)
Goalballarrangement med Jonas arbejdes der på.

B: Nyt på listen
Jonas arbejder videre på ølsmagning 2020.
Arbejder videre med goalball.

Kenneth: Tilføjer punkt til næste bestyrelsesmøde
Arrangør-retningslinjer
Kontakter Anders ang. lejrskole.
Kontakter Niels Bo ang. familietur til zoo 2020.
Arbejder på skinnecykelarrangement.
Går videre med bestyrelsesarbejdearrangement.
Står for GF 2020.
Går videre med Telia TV.

Navid: undersøger viden/forståelse om de 3 nyhedsplatforme
Arbejder videre med politisk arbejde om tilgængelighed, at komme fra A til B.
Arbejder videre med økonomiarrangement.

Jesper: Arbejder på hærvejsmarch.
Går videre med eventuelt goalballarrangement.
Grundet praktik kan Jesper ikke deltage i Folkemødet.
Går videre med gør det selv og temadag i aktivitetshuset.
Går videre med økonomiarrangement.

Annette: Aflyser grøn koncert.. (Dette blev genoptaget, men hvis medlemmerne ikke tilmelder sig, bliver det aflyst ved sidste tilmeldingsfrist dato).

5. Økonomi
A: Budget og regnskab
Budgettet ser fornuftigt ud. Der står 69.400 kr. grundet endnu ikke afregnet fra flere arrangementer som ”Gør det selv” og ”Fællesspisning i Aarhus”. De bliver betalt samlet sidst på året.

B: Bestyrelsesmedlemmers deltagerbetaling
Diskussion om arrangørrollen og skriftligt udlæg til årsberetning. Arrangør er arrangør og skal ikke betale deltagerbetaling, men der mangler klarhed om, hvornår man er arrangør, hvis fx samarbejdspartnere er hovedarrangører. Er det fx tilstrækkeligt at skrive indlæg til årsberetningen for at slippe for deltagerbetaling, eller er den slags opgaver en del af det at være frivillig?
Der vil blive kigget på arrangør retningslinjer til region vests måde at håndtere, hvad og hvornår man er arrangør m.m.

6. Afholdte arrangementer
A: Fællesspisning 1 – 26. februar
– Kører stabilt på ca. 7 deltagere pr. gang

B: Fællesspisning 2 – 26. marts
– Kører stabilt på ca. 7 deltagere pr. gang

C: Gør det selv 1 – 06. april
Projektforsøget med gør det selv går godt. Der har været stigende deltagerantal, men Der bør heller ikke være mere end 5 deltagere til det pga. pladsmangel.

D: Kunst på opkald – 10. april
2 deltager. Det var et lidt specielt arrangement forstået på den måde, at det nok ikke ville være noget for vores DBSU’ere.

E: Fællesspisning 3 – 26. april
6 deltagere, stadig stabilt kørende – men der blev omtalt, at der måske var lidt for meget mad at forholde sig til.

F: Gør det selv 2 – 04. maj.
– 5 deltagere og der var glæde og gejst til at udvikle på gør det selv.

7. Kommende arrangementer
A: Fællesspisning – 26. maj

B: Plan B arrangement til Odense zoo – 30. maj
Stand-in-arrangement for motorcykelarrangementet, fordi der ikke var nok motorcyklister tilmeldt. Så netop for ikke at lade et arrangement gå til jorden er dette lavet, hvilket der har vist sig at være interesse for. Derfor vil der sættes gang i et samarbejde med LFBS om en mulig børneudgave af samme arrangement efter opfordring hertil fra børnefamiliers side.

C: Hærvejsmarch – 28.-30. juni
Der arbejdes videre også med promovering. Det vil blive lidt dyrere end beregnet, hvis samtlige pladser bliver optaget.

D: Grøn koncert – 20. juli
Godt initiativ, men medlemmerne har begrænset interesse for det og derfor blev det besluttet at aflyse dette. Det blev kort efter genoptaget, så medlemmerne får en sidste chance for at tilmelde sig, inden sidste tilmeldingsfrist.

E: Skinnecykler i Aabenraa – 24. august
Det står lidt standby, men der er gang i planlægningen og med logistik.

F: Fællesspisning i Aarhus (4)
Forløbet som planlagt, invitation er ude.

G: Gør det selv i Aarhus 3 – 14. september
Invitation er ude.

H: Gør det selv i Aarhus 4 – 05. oktober
Invitation er ude

I: Gør det selv lejr
Rykkes til 2020 pga. en proppet kalender og der har været nogle positive tilbagemeldinger på gør det selv i aktivitetshuset i år. For at gøre det til next level rykkes det og udvides.

J: Bridge Walking
Indtil videre 4 deltagere. Planlægningen er i gang. Det er den 7. september kl. 17.30, at den guidede tur starter.

K: Bestyrelsesarbejde
Det bliver formentlig i Århus og der er gang i planlægningen.

L: Goalball træningsweekend
(se tidligere afsnit)

M: Økonomiarrangement
(se tidligere afsnit)

N: Julefrokost – 30. nov.
Der er snak om at gøre det i aktivitetshuset som et en dags arrangement og invitation er lagt ud.

O: Generalforsamling – 25. jan.
Der skal huskes at sende det ud til DBS’s medlemsblad. Der tænkes i om der kan stemmes på en anden måde, ligesom der arbejdes på at folk der ønsker at stille op skal fremsende noget lydmateriale inden generalforsamlingen.

P: Familietur til Zoo
Der vil blive forsøgt at lave et samarbejde med LFBS om en familietur til zoo.

Q: Ølsmagningsarrangement
(Se tidligere afsnit)

8. Pr. og markedsføring
A: Referater
Vi har været gode til at overholde vores prioritet omkring, at referatet skal være på hjemmesiden og udsendt senest 14 dage efter mødet.

B: Podcast
Kenneth har været på besøg i medieredaktørernes studie og lave interview.
C: DBSU News (YouTube)
Formanden har fortalt, hvad der er sket og hvad skal ske i region vest. Han forventer at blive indkaldt senere på året igen.

D: Det indre øje
Regionen ønsker lidt forklaring på de tre medieplatforme for evt. at høre, hvorfor de har så mange platforme.

E: Hjemmesiden
vi får invitationer slået op.

F: Sociale medier
Vi har været aktive ift. At få tagget og promoveret, hvilket har givet positivt udfald.

G: Nyhedsmail
Vi vil gerne levere nyheder, men der er rigtig mange fronter der også skal dækkes med nyheder.

H: BUF
Regionsbestyrelsen har den opfattelse at kontoret sender invitationer ud til BUF-kalenderen.

9. Samarbejdspartnere.
A. DBSØ
– Der skal arbejdes på rekruttering og promovering ift. D. 17. juni, åbent hus, så der kan komme flere aktiviteter for DBSU. Derfor ved deltagelse viser vi flaget. 3 bestyrelsesmedlemmer har været til vælgermøde i Aktivitetshuset og vist, at ungdommen også har interesse for det politiske.

B. Aktivitetshuset
De aktiviteter der foregår er fællesspisning og gør det selv samt det kommende Åbent Hus-arrangement d. 17. juni, som vi skal promovere.

C. Telia Danmark
Kontakten er gået i stå, og der er ikke helt klarhed om, hvorvidt det bliver til noget at forbedre/øge tilgængeligheden i deres tv app, Telia TV.

10. Politisk arbejde
A: Uddeling af flyers
Der snakkes om at vi kan promovere DBSU f.eks ved Føtex med logotøj og flyers, når førstnævnte kommer.

11. HB møder
A: konflikthåndteringsmøde 19. Maj
Der har været konflikter som skal håndteres. Selvom flere af bestyrelsens medlemmer er uvidne omkring hvad konflikten går ud på og hvorfor vi skal have det. Men på den anden side skal bestyrelserne indbyrdes kunne samarbejde.
Der skal huskes på at der skal tages tid og være plads til alle i alle bestyrelserne.

12. Bestyrelsesmøder
Hvad har vi fået ud af konflikthåndteringsmødet tages med til næste bestyrelsesmøde i vest.
A: Find en weekend August/September
Muligt næste møde bliver d. 21. september

13. eventuelt
Heads-up om trivsel i bestyrelsen på længere sigt.

Færdigheder

Indsendt den

6. juni 2019