Vælg en side

Referat af BM den 18. Februar 2018

Tilstedeværende: Cathrine, Lasse, Victor, Jens Christian, Morten, Nicklas og Anja.

1. Velkomst:
Cathrine bød os alle sammen velkommen i den nye regionsbestyrelse, og fortalte omkring de forventninger som hun har for bestyrelsen og regionen i det kommende år.

2. Godkendelse af dagsordenen:
Dagsordenen blev godkendt.

3. Valg af referent og to-do liste:
Jens Christian blev valgt til at skrive to-do liste, og Anja og Lasse laver referart.

4. Kommunikation: (forventningsafstemning og retningslinjer)
Der blev orienteret omkring hvordan formanden forventer at vi besvare de mails som bliver sendt ud, og hvordan vi kommunikere hvis det drejer sig om en vigtig og hurtig beslutning.

5. Markedsplads: (workshop)
Vi lavede en workshop hvor hver person præsenterede sig mere grundigt, og fortalte hvilke styrker og svagheder man har hver især.

6. Økonomi:
Lasse orienterede resten af bestyrelsen at vi havde fået bevilget 48.100 Kr. af hovedbestyrelsen i 2018.
Generalforsamlingen kostede i alt 2.842 kr. og der var booket et lokale i Valby kulturhus som skulle bruges til et workshop arrangement i forbindelse med at lære og lave arrangementer.

7. Promovering:
Vi vil forsøge at promovere vores arrangementer vd at lave lydindslag, lægge ngle af vores invitationer ud på bladende, og måske forsøge at bruge et eksternt medie til at udbrede vores budskab.

8. Afholdte arrangementer:

A. Generalforsamling:
Generalforsamlingen blev afholdt d. 10 Februar 2018 i Valby kulturhus. Efter en vellykkede generalforsamling, valgte de fleste af deltagerne at tage med ud og spise.

9. Planlægning af kommende arrangementer:

Klatrearrangement: Cathrine og Nicklas skal planlægge et klartre arrangement som skal foregå i sommermånederne.

Fyraftensmøde med DBS: Anja forsøger at tage kontakt til en DBS konsulent, og Nicklas vil tage kontakt til en almindelig synskonsulent, for at klarlægge hvad man kan bruge de forskellige konsulenter til.

Madklub: der skal laves et arrangement som sidste år, hvor vi tager ud og spiser sammen.

Lær at lave mad: Nicklas skal tage kontakt til en ADL konsulent fra IBOS, for at planlægge et arrangement hvor blinde/svagtseende kan lære at lave mad i et køkken.

Kør bil arrangement: Lasse vil forsøge at tage kontakt til et medlem som har nogle kontakter, og forsøger at arrangere noget med et køreteknisk anlæg hvor man kan komme ud og prøve at køre bil.

Middelalder/vikingearrangement: Anja og Susanne forsøger at finde et vikinge eller middelaldermarked som ville være en god ide at tage til.

Kurbads arrangement: Anja og Susanne vil forsøge at finde et sted hvor dette skal foregå, samt priser og datoer.

Koncert i DR’s koncerthus: Jens Christian vil forsøge at lave et facebook opslag, og finde nogle relevante konceerter så folk kan vælge imellem forskellige genre.

Motorcykel arrangement: Nicklas og Morten vil forsøge at tage kontakt til tempt riders, for at forhøre sig om muligheden for at lave endnu et motorcykel arrangement som der har været stor tilmelding til de foregående år.

10. Møder:

A. Skal vi deltage på region vest’s møder, og skal de inviteres til vores:
Vi snakkede om hvor vidt at det ville være relevant at deltage på den anden regions bestyrelsesmøder, og om hvorvidt de skulle inviteres til vores bestyrelsesmøder.
Vi kom frem til den konklussion at vi kunne mødes efter ca. 6 måneder med et par medlemmer fra region vest’s bestyrelse for at høre en evaluering om hvordan det står til i hver region.

B. Skal vi invitere medlemmer til vores næste bestyrelsesmøde?
Vi valgte at åbne op for den mulighed at invitere vores medlemmer til at deltage på vores næste bestyrelsesmøde for at inddrage dem mere, og blive mere aktive i regionen.
Derfor valgte bestyrelsen at sammenfatte en invitation som skal sendes ud til medlemmerne i region øst, så de kan melde tilbage hvis de ønsker at deltage.

C. Landsmødet:
Regionen besluttede at det var Lasse som skulle holde et lille oplæg på landsmødet og fortælle om hvordan region øst vælger at gøre, og hvilke arrangementer de har på tegnebrættet i det kommende år.

D. Hvor ofte skal der holdes møde:
Vi snakkede kort om hvor tit der skal holdes bestyrelsesmøder, og her blev vi enige om at ca. hver anden måned ville være passende at holde bestyrelsesmøder. Og vi foretrækker at det bliver fysiske møder, da vi mener at dette vil give os et bedre udbytte.

E. Næste møde:
Næste bestyrelsesmøde besluttede vi skal finde sted d. 22 marts 2018.

11. Eventuelt:
Vi snakkede ikke om noget specielt under dette punkt.

Færdigheder

Indsendt den

18. februar 2018