Vælg en side

Referat af BM den 16. September 2017

Tilstede: Atkha, Nicklas, Anja og Danni.

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsorden godkendt, Danni valgt som referent.

2. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

3. Økonomi

Regnskabet blev gennemgået, og vi har pt. brugt for 20.413,35 kr.
Der var et par poster vi savnede, og Ditteemilie kontaktes omkring disse.

4. Afholdte arrangementer
a. Grillfest

Det var en rigtig hyggelig aften, men der manglede lidt styr på planlægningen.
Næste år skal invitationen ud i bedre tid før arrangementet.

b. Motorcykel-arrangement

Der var 11 deltagere, og det var en rigtig god tur. Vi var heldige med vejret, og alle fik en god køretur. Klubben var rigtig god til at vise deres motorcykler frem, så vi kunne se de forskellige og det var rigtig fedt. Derefter blev der grillet, og det var super hyggeligt.

5. Kommende arrangementer
a. Info-aftener med DBS og LFBS

Invitationen udsendes om lidt, og første arrangement kommer til at finde sted den 5. Oktober.

b. Kurbad i Frederiksberg Svømmehal

Vi bliver desværre nødt til at rykke arrangementet, da der er gået kludder i betalingen af vores faktura. Det rykkes til den 28. Oktober, og deltagerbetalingen kommer til at være 100 kr. Der er mad efter kurbadet for egen regning.

c. Kommunalvalg 2017

Vi overvejer at lave en happening i forbindelse med kommunalvalget, og kontakter derfor kredsene på Sjælland for at høre hvad de har af planer. Dermed kan vi lade os inspirere eller få gang i et bredere samarbejde.

d. Julefrokost

Danni, Nicklas og Anja arrangerer julefrokosten, og lokalet er lejet.
Invitationen udsendes hurtigst muligt, og arrangementet finder sted 2. December.

e. Transport-arrangement

Vi vil rigtigt arrangere det, og regner med det kommer til at finde sted i januar måned. Arrangementet tages op igen på næste møde.

f. Hjælpemiddel-arrangement

Nicklas og Anja arrangerer et hjælpemiddel-arrangement med Birgit Christensen, og vi arbejder på det bliver mandag den 11. December.

g. Lalandia

Der er nu lejet en ekstra hytte, og det kommer til at koste 600 kr. ekstra pr. region.
Alt er nu bestilt, og vi håber medlemmerne får en rigtig god tur.

6. Næste møde

Næste møde bliver den 22. Oktober.

7. Meddelelser

Anja er optaget det meste af Oktober, og derfor tager vi andre en tørn denne måned.

Anja var med til samarbejdsmøde med DBS og LFBS, og der bliver arbejdet på at komme ordentligt i gang med projektet om fritidsjob. Samtidig kigges der også på at få promoveret idræt og bevægelse mere.

Danni vil fremover være mere opsøgende. Vi skal op i gear, så vi kan få gennemført alle kommende arrangementer.

8. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Færdigheder

Indsendt den

16. september 2017