Vælg en side

Referat af BM den 14. Maj 2018

Tilstedeværende: Cathrine, Victor, Anja, Jens Christian, Nicklas(skype) og Lasse
Fraværende: Morten.

1. Godkendelse af dagsordenen:
Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af referent og to-do liste:
Victor skriver to-do liste og Lasse skriver referart.

3. Kort orientering fra formanden:
Formanden og kasseren orienterede resten af bestyrelsen omkring deres forventninger til at påtage sig de frivillige arbejdsopgaver.

4. Økonomi:
Lasse orienterede omkring økonomien. Der står på nuværende tidspunkt 38.451 kr. på kontoen.
Der er købt billetter til vikingespillet i Frederiksund, og til dette formål har vi brugt 3150 kr. derfor er der færre penge på kontoen nu, selvom der ikke er blevet afholdt nogle arrangementer siden sidste møde.

5. Nyt fra HB:
Victor, Cathrine, Nicklas og Lasse orienterede bestyrelsen om hvad der skete på det første HB møde som fandt sted i sammenhæng med LFBS og aktiv familieweekend.
Derudover blev der fortalt omkring de tre udvalg som er blevet oprettet i HB, og hvem der sidder i de forskellige udvalg.

6. Samarbejde med LFBS, herunder Roskilde Festivallen:
Victor og Lasse besøgte Roskilde festivallen til deres infomøde omkring en handicap camp som bliver oprettet på årets Roskilde festival.
Et par medlemmer af bestyrelsen besøger dette års festival for at tjekke deres tilgængelighed, og informere om hvilke forhold der er på festivallen hvis man kommer med et synshandicap.

7. Afholdte arrangementer:

A: informationsmøde om digital tilgængelighed (aflyst)
Dette arrangement blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Dog var dette arrangement tiltænkt som et fagligt arrangement.

8. Kommende arrangementer:

A: klatring:
Arrangementet skal foregå på Kragerup gus, hvor man starter med at klatre, efterfulgt af spisning. Arrangementet vil foregå Søndag d. 29/7.

B: Kør bil:
Lasse fortalte om at han havde været i kontakt med flere køretekniske anlæg på Sjælland, men der desværre ikke var nogen mulighed for at benytte deres baner. Derfor valgte han at tage kontakt til Holbæk Go-kart land, for at forhøre sig om muligheden for at komme ud og køre go kart. Dette kunne desværre ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt.
Derfor forsøger vi nu på at skabe en kontakt til en klub eller lignende hvor vi forhåbentlig kan få lov til at få nogle gode timer i nogle fede biler.

C: Motorcykel:
Desværre kunne tempt rider ikke hjælpe os med at lave endnu et motorcykel arrangement i år, da de havde for mange ting i deres kalender. Derfor har bestyrelsen valgt at vi ikke laver et motorcykel arrangement i år, men venter til næste år hvor vi forhåbentlig kan komme ud og køre med temt riders igen.

D: Vikingemusseum/vikingespil:
Anja og Susanne har lavet en invitation til deres vikingearrangement som skal foregå i Frederiksund d. 24/6. Der er på nuværende tidspunkt 4 tilmeldte, og fundet et par hjælpere.
Tilmeldingsfrist for dette arrangement er d. 17/6.

E: Kurbad:
Anja og Susanne er ved at planlægge dette arrangement, de regner med at det skal finde sted i oktober eller november måned da dette arrangement ikke afhænger af vejret.
De overvejer hvad de skal kombinere arrangementet med, der er snak om mindfullnes eller noget i den retning.

F: fyraftensmøde med DBS:
Nicklas og Anja har taget kontakt til Lene Johansen og Henrik Person som gerne vil komme og fortælle hvordan man kan bruge de forskellige konsulentordninger som DBS har og synskonsulenterne har.
Vi regner med at dette arrangement vil finde sted i August måned, og foregå i DBS´s lokaler på Frederiksberg.

G: gør det selv i et køkken (ADL)
Nicklas har taget kontakt til en person som gerne vil hjælpe os med at lære at lave mad. Vi tænker at dette arrangement skal foregå på IBOS og vare nogle timer så man kan lære at lave sin egen mad.
Vi regner med at det skal lægge i September eller Oktober måned.

H: andre forslag:
Vi har fået en forespørgsel fra et af vores medlemmer i foreningen, og dette har vi valgt at efterkomme.

Derfor har Lasse og Anja valgt at planlægge en tur til Olsenbandenudstillingen på nordisk film i Valby. I sammenhæng med dette arrangement vælger vi også at afholde madklub.

9. Næste møde:
Næste møde skal foregå d. 26 Juli, enten hos Nicklas eller Cathrine.

10. Eventuelt:
Vi havde ikke noget at indvende til dette punkt.

Færdigheder

Indsendt den

14. maj 2018