Vælg en side

Referat af BM den 12. Maj 2014

Tilstedeværende:
Formand Mikael Krarup
Kasserer Christina Munkesø
Bestyrelsesmedlem Anders Boholdt-Petersen
Bestyrelsesmedlem Susanne Pedersen
Suppleant Gustav Koch Rasmussen
Fraværende:
Bestyrelsesmedlem Nina Schneidermann
Suppleant Jens-Christian

1. Velkomst
Mikael bød velkommen.
2. Todo-liste og referat
Christina blev valgt til at udarbejde todo-liste.
Susanne blev valgt som referent.
3. Siden sidst/hilsener fra dem, der ikke er til stede
Vi har ikke hørt fra Jens Christian siden sidste møde. Mikael kontakter ham.
Nina var fraværende.
4. Nyt fra HB
Susanne orienterede om nyt fra de to foregående HB-møder.
Anders og Susanne vil gerne lave nogle indslag til bladene.
Susanne deltager i næste HB-møde.
5. Afholdte og kommende arrangementer
A. Madklub
Christina orienterede om arrangementet. Det havde været et godt arrangement.
Anders vil gerne stå for planlægning af næste madklub.
Susanne skriver et indlæg til nyhedsbrevet. Det skal foregå den 21. eller 22. juni 2014.
B. Fredagsbar
Fredagsbar bliver afholdt den 13. juli.
C. Dyrepasserskole
Susanne kontakter Lars igen ang. dato og varighed af besøget.
D. Grøn koncert
Christina og Anders planlægger dette arrangement, som afholdes den 27. juli.
E. Oktoberfest
Susanne kontakter Nina, da oktoberfest er blevet til et landsarrangement.
F. Køre i bil
Mikael kontakter HB omkring dette arrangement, da det muligvis kan blive et landsarrangement.
G. Julehygge
Julehygge bliver den 29. november 2014.
Mikael kontakter Ulrik.
H. Glyptoteket
Susanne kontakter Nina.
I. Ride arrangement
Christina kontakter Christel.
J. Besøg i radiostudie
Mikael kontakter Robin.
K. Idræts weekend
Dette arrangement kan muligvis afholdes i januar 2015. Det tages op på næste møde.
6. Næste møde
Næste møde bliver søndag den 22. juni kl. 15 hos Susanne.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.

Færdigheder

Indsendt den

12. maj 2014