Vælg en side

PR- og rekruttering

PR og rekruteringsudvalget arbejder med hvordan foreningen skal vises udadtil, men også at finde nye medlemmer.

Mail: pr@dbsu.dk

Andreas Juel Jensen

Andreas Juel Jensen

Medlem

Anna Josephine Hope Bransholm

Anna Josephine Hope Bransholm

Medlem

Kim Dam Grønhøj

Kim Dam Grønhøj

Medlem

Jens Christian Carlos Sørensen

Jens Christian Carlos Sørensen

Medlem

PR- og rekrutteringsudvalget er et nyt udvalg, som er blevet oprettet af DBSU`s hovedbestyrelse i sommer 2018, udvalgets formål er, at styrke bekendtskabet til DBSU fra omverden, ligesom, at DBSU gerne vil interagerer sig i flere eksterne forhold.

DBSU har siden Landsmødet i april, været i rivende udvikling. Flere tiltag er blevet gjort, heriblandt at udvikle vores udtryk udadtil, Det har betydet flere interaktioner på de sociale medier, flere tilstedeværelser og flere spændende historier at fortælle. Det har også medvirket til, at foreningens arbejde er blevet mere anerkendt blandt mange interessenter.

DBSU’s PR-udvalg fokuserer meget på foreningens udtryk, og derfor valgte bladredaktionen at samle de to blade til ét samlet og stærkere blad – ”Bladet” er det nye navn, og det er produceret af Mie Henriksen og Nicklas Panton.

Udover ”Bladet”, så vil redaktionen også udkomme med et mere tidssvarende format – en podcast med titlen ”DBSU News”. Podcasten kommer til at have et mere tematisk design, hvor blandt andet første udgivelse omhandler ”Udskiftning i HB”. Samtidig vil det også give redaktionen mulighed for at udgive podcasts uafhængigt af medlemsbladets udgivelsesdatoer og indhold.

Den første podcast, samt video om en ung synshandicappede på en kokkeuddannelse, kan du finde inde på vores nye Youtube-kanal ”Dansk Blindesamfunds Ungdom”.

I mellemtiden har bladredaktør Stine Schack Banner valgt at trappe ud, og det har betydet at Forretningsudvalget har fundet en afløser. Og det er faktisk to nye stemmer; Mikkel Enok Pedersen og Louise Wille. Begge kommer med stærke energier, spidskompetencer og ungdommeligt gåpåmod. De to nye medieredaktører har et perfekt match i redaktionens fremtidige udtryk, og vi glæder os til at byde dem velkommen fra det nye år,

Endvidere skal der lyde en kæmpe tak til Stine Banners fantastiske arbejde som børnebladsredaktør. I flere år har hun stået for komiske, unikke og inspirerende indslag, som man glædeligt kan lytte til gentagende gange. Stines seriøse og professionelle tilgang til arbejdet, priser vi, og hun efterlader et særligt aftryk hos alle lyttere. Stor tak herfra!

I sommer var vi alle tre ude på Reftnæs under dette års sommerskole, hvor omkring 70 børn deltog. Vi snakkede foran alle disse børn og unge, i deres grupper. Hvor vi gjorde opmærksomme på, hvad DBSU er og hvad vi som forening står for, udover de fremtidige arrangementer som stod for døren. Lasse og Kim gjorde det samme, ved Ibos`s sommercamp, hvor undertegnet selv deltog. Så henover sommeren fik vi kontakt, med lidt over 100 børn, unge og forskellige hjælpere.

Henover efteråret har Kim og undertegnet været til flere møder, blandt andet med LFBS, DUF, DBS, All ears med flere. Alt sammen, for at få en større stemme hos vores medmennesker og være en større del, af et politiks samarbejde, med andre organisationer. Til et møde med DUF har formanden og undertegnet, snakket om at se på FN`s verdensmål og se om vi fremadrettet, kan benytte os af disse verdensmål, til vores arrangementer.

Vi ønsker et tættere samarbejde med hele landets synskonsulenter på tværs af alle regioner. Den 29. november deltog Kim, samt andre fra hovedbestyrelsen. Til en konference med en masse synskonsulenter og på den måde, at skabe nogle nye kontakter, som vi også vil forsætte med i det nye år, som kommer.

Kim og undertegnet var til efteråret i Odense til DUF`s FN verdensmål konference, hvor vi hørte om, hvordan vi som organisation kunne begynde, at arbejde med disse verdensmål under de kommende arrangementer. PR-udvalget ser meget gerne en større fælles indsats mellem organisationer omkring disse verdensmål.

 

Referater

GF = Generalforsamling
BM = Bestyrelsesmøde