Vælg en side

Projekter

Dansk Blindesamfunds Ungdom er aktivmedspiller i en række forskellige projekter. Herunder vil du kunne læse om de forskellige projekter.

 

Mit Første Job

I tråd med EU udvalgets fokusområder, kan der ses på projektet ”Mit første job”, at den tidlige erhvervserfaring er vigtig. I samarbejde med DBS og LFBS i 2017 søsatte DBSU, projektet ”Mit første job”, som blev afsluttet i 2018. Resultatet blev at 3 ud af 7 unge med synshandicap er kommet i fritidsjob.

Det er glædeligt, at 3 organisationer kan gå sammen og åbne døre for 3 unge mennesker – fritidsjobserfaring er så gavnligt frem mod et fremtidigt job, og gavnligt som ungt menneske. Du kan læse om projektet herunder, som er et uddrag fra LFBS’ hjemmeside på https://www.lfbs.dk/projekter/mit-foerste-job/

Linkedin

Vi har ønske om at blive mere synlig i erhvervslivet som synshandicappede og blinde unge. Vi arbejdet pt på en strategi plan.

Selvstændighed

Der kommere mere information senere.

Indsatser mod ensomhed blandt unge blinde

Der kommere mere information senere.

Roskilde festival for Alle

Roskilde Festival har gennem en årrække arbejdet på at øge tilgængeligheden for festivaldeltagerne med forskellige handicap og at gøre festivalen tilgængelig for alle uanset handicaps. Det er Roskilde Festivals ønske, at der deltager flere med handicaps, både som gæster, som medarbejdere og som kunstnere på festivalen, for at sikre mangfoldigheden i organisationen.

Roskilde Festival og Roskilde Festivals handicapservice skal assistere og sikre, at Roskilde Festival er en inkluderende musik- og kulturoplevelse for alle. Eksempler på dette er HandiCamp, mulighed for teleslynge, ramper og platforme til kørestolsbrugere. Der er også mulighed for at handicappede kan deltage på et ”sneak peek”, for at få oplyst hvad de har af muligheder for at blive kompenseret for deres handicaps og blive trygge ved omgivelserne, inden festivalen går i gang.

Blandt unge (syns)handicappede er der et ønske om at kunne deltage som festivalgæst på lige fod med andre unge mennesker, hvilket ikke er en mulighed i dag. Senest har der været sat fokus på at afdække tilgængeligheden ved en test udarbejdet af Ballast CPH, hvor synshandicappede festivalgæster har beskrevet de udfordringer de møder, når de deltager på Roskilde Festival.

På denne baggrund, har Blindecenter Bredegaard, IBOS, DBSU, LFBS, Roskilde Festivals Handicapservice og Roskilde Handicapråd udformet et fælles projekt, der sigter mod at forbedre mulighederne for personer med handicaps inden for følgende fokusområder:

Kommunikation / Information– Taktile kort til Roskilde Festival

Tilgængelighed – Blinfo – talende skilte på Roskilde Festival

Tilgængelighedsevents – Syn for tilgængelighed på Roskilde festival