Vælg en side

 

Tilmelding til arrangementer sker ved at sende en mail til: tilmelding@dbsu.dk. Herefter modtager du en mail, hvori du får at vide at du er tilmeldt. Man kan også tilmelde sig på vores telefon 71 71 02 23. Herefter får man tilsendt en mail, hvor man kan læse hvordan man indbetaler deltagerbetalingen til DBSU`s konto. Man er først endeligt tilmeldt, når deltagerbetalingen er indbetalt og registrerer hos kontoret.

Framelding skal ligeledes sendes til: tilmelding@dbsu.dk. Sidste frist for framelding er samme dato som sidste frist for tilmelding til arrangementet. Framelder man sig inden denne frist tilbagebetales deltagerbetalingen. Framelder man sig efter sidste tilmeldingsfrist tilbagebetales halvdelen af deltagerbetalingen. Hvis man ikke giver besked til kontoret eller arrangørerne om, at man ønsker at framelde sig efter tilmeldingsfristen, og ikke møder op til et arrangement, opkræves et udeblivelsesgebyr på 100 kr. ud over den halve deltagerbetaling. I særlige tilfælde kan man ved henvendelse til arrangørgruppen få tilbagebetalt deltagerbetalingen, hvis arrangørgruppen mener at der er grundlag for dette. Det skal dog forelægges for hovedbestyrelsen, før det kan ske. Ved arrangementer, hvor tilmeldingen sker til én af arrangørerne, er arrangørgruppen ansvarlig for omgående at viderebringe tilmeldingen til kontoret, så der kan udsendes mail om indbetaling af deltagerbetaling.

Ved arrangementer på Fuglsangcentret skal man opgive cpr nummer, hvis medlemskab af DBS. Opgives der forkerte oplysninger om medlemskab, udløser det en bøde på 500 kr. pr døgn.

Ovenstående er kun generelle retningslinjer. Hvis arrangementsgruppen vælger at afvige fra disse ved f.eks. differentieret deltagerbetaling eller lignende skal dette aftales med den siddende hovedbestyrelse.

Tilmelding til arrangementer sker ved at sende en mail til: tilmelding@dbsu.dk. Herefter modtager du en mail, hvori du får at vide at du er tilmeldt. Man kan også tilmelde sig på vores telefon 71 71 02 23. Herefter får man tilsendt en mail, hvorman kan læse hvordan man indbetaler deltagerbetalingen til DBSU`s konto. Man er først endeligt tilmeldt, når deltagerbetalingen er indbetalt og registreret hos kontoret.

Framelding skal ligeledes sendes til: tilmelding@dbsu.dk. Sidste frist for framelding er samme dato som sidste frist for tilmelding til arrangementet. Framelder man sig inden denne frist tilbagebetales deltagerbetalingen. Framelder man sig eftersidste tilmeldingsfrist tilbagebetales halvdelen af deltagerbetalingen. I særlige tilfælde kan man ved henvendelse til arrangørgruppen få tilbagebetalt deltagerbetalingen, hvis arrangørgruppen mener at der er grundlag for dette.

Udeblivelse tæller ikke som framelding og man skal betale et ekstra gebyr på 100 kr.

Ved arrangementer, hvor der ingen deltagerbetaling er, kan arrangementsgruppen foreslå et muligt ekspeditionsgebyr, hvis man framelder sig efter sidste tilmeldingsfrist. Det skal dog foreligges for hovedbestyrelsen, før det kan opkræves.

Ved arrangementer, hvor tilmeldingen sker til én af arrangørerne, er arrangørgruppen ansvarlig for omgående at viderebringe tilmeldingen til kontoret, så der kan udsendes mail om indbetaling af deltagerbetaling.

Ovenstående er kun generelle retningslinjer. Hvis arrangementsgruppen vælger at afvige fra disse ved f.eks. differentieret deltagerbetaling eller lignende skal dette aftales med den siddende hovedbestyrelse.